Maatschappij

Blauwtongvirus vastgesteld in Midden-Nederland

blauwtong
Het blauwtongvirus wordt verspreid door vliegjes (knutten) die besmet zijn met het virus

Bij vier schapenhouderijen in Midden-Nederland (gemeente Wijdemeren en Stichtse Vecht) zijn besmettingen met het blauwtongvirus vastgesteld.

De laatste keer dat dit gebeurde was in 2009.

Economische gevolgen voor de sector

Deze uitbraak heeft direct gevolgen voor de handel. Een blauwtongbesmetting legt namelijk direct voorwaarden op voor de handel van levende herkauwers en hun sperma, eicellen en embryo’s binnen de EU, zoals quarantaine of extra testen. Teven hebben de gewijzigde certificeringseisen economische gevolgen voor de sector. Ook de handel met derde landen wordt sterk beïnvloed.

Vaccinatie belangrijkste bestrijdingsinstrument

De besmette bedrijven worden nu tijdelijk geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in afwachting van de resultaten van het bron- en contactonderzoek. Met dit bron- en contactonderzoek wil de NVWA het serotype vaststellen om te achterhalen of er hiervoor een geschikt vaccin voorhanden is. Vaccinatie is het beste bestrijdingsinstrument voor dit virus.

Ook doet de NVWA een screening van de andere bedrijven in het gebied, om verspreiding van de besmetting in beeld te brengen. Waar mogelijk worden insectenwerende maatregelen getroffen op de besmette bedrijven om verdere verspreiding te onderdrukken.

Besmetting door vliegjes

Het blauwtongvirus komt voornamelijk voor bij schapen en runderen, maar ook andere herkauwers kunnen besmet worden. De besmettingen komen door de beet van vliegjes (knutten) die besmet zijn met het virus. De ziekteverschijnselen zijn wisselend. De meeste runderen worden niet ziek van de infectie. Bij anderen beperken de verschijnselen zich tot koorts, onstoken slijmvliezen van neus en bek, zweertjes aan de uier en zwelling van de kroonranden en kreupelheid. Normaliter is de ziekte niet dodelijk, maar door complicaties (zoals slecht eten) kan sterfte toch voorkomen.

Het blauwtongvirus is een categorie C-ziekte volgens de Diergezondheidsverordening (EU). Dit betekent dat er voor het blauwtongvirus een meldplicht bestaat, maar geen bestrijdingsplicht. Verdenkingen van een infectie met blauwtong moeten gemeld worden bij de NVWA.