Maatschappij

Bijna 1200 wolven in Duitsland, 20 in Nederland en België

West-Europese wolf in cijfers
West-Europese wolf in cijfers

Uit cijfers blijkt dat de West-Europese wolf in opmars is. In Duitsland zijn er ruim duizend wolven, in Nederland ongeveer twintig en in België zijn iets meer dan twintig wolven geteld.

Zo meldt de Duitse Federale Milieudienst in zijn huidige wolvenstatistieken (Die aktuelle Wolfsstatistik des Umweltbundesamts, UBA) dat er in totaal al 1.175 wolven op Duits grondgebied voor het gegevensverzamelingsjaar 2021-’22 gevestigd zijn. De wolvenpopulaties zijn vooral geconcentreerd in een gebied van Saksen in noordwestelijke richting via Brandenburg, Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Voor-Pommeren tot Nedersaksen.

Via Duitsland migreert de wolf naar Nederland en België en jaagt op die manier ook veehouders in de Benelux veel schrik aan. In deze dichtbebouwde gebieden zijn landbouwhuisdieren vaak slachtoffer van deze jager.

Nederland

Het wolvenmeldpunt van BIJ12 meldde dat er in Nederland op dit moment ongeveer twintig wolven wonen, die afgelopen jaar tot en met oktober 2022 ruim 500 schapen hebben gedood.

De problematiek was het grootst in het noorden van Nederland, in Friesland en Drenthe. Zo werden er in Drenthe in de periode 2021 tot eind oktober 2022 ongeveer 345 landbouwhuisdieren gedood, waarvan er acht runderen waren. In Friesland waren dit er 144 waarvan twee runderen. Ook Noord-Brabant was noemenswaardig met in die periode maar liefst 211 gedode landbouwhuisdieren waarvan twee runderen waren.

Vlaanderen

Welkom Wolf vzw schat het aantal wolven in België dit jaar op 24, waarvan dertien in Vlaanderen. Die zijn vooral in Noord-Limburg, waar een roedel is gevestigd van ongeveer twaalf of dertien wolven. Ook in de Hoge Venen en op de grens met Duitsland is een roedel gevestigd.

Voor de periode van 2021 tot eind oktober 2022, liepen de slachtoffers van de wolf in Belgisch Limburg op naar ongeveer 180 landbouwhuisdieren. Jan Loos van Welkom Wolf vzw meldt dat er in de toekomst een ferme groei wordt verwacht in Wallonië, waardoor het aantal wolven in België kan oplopen tot meer dan honderd.

Statuut beschermde diersoort verbied ingrijpen

Omdat de wolf een Europees natuurlijk beschermde diersoort is, mag men deze niet doden of opjagen. Omdat het aantal schademeldingen blijft oplopen, adviseren zowel Duitse, Nederlandse als Belgische organisaties veehouders voor het nemen van preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van een goede omheining.

Wolvenschade zoals dode dieren en beten, kunnen in de drie landen na strenge controle en bewijs worden vergoed.