Maatschappij

Arbeidsinspectie: onveilige situaties op melkveebedrijf vragen om aandacht

Op 70 procent van de geïnspecteerde melkveebedrijven werd niet aan de Arbowet- en regelgeving voldaan
Op 70 procent van de geïnspecteerde melkveebedrijven werd niet aan de Arbowet- en regelgeving voldaan

De veiligheid op melkveebedrijven vraagt om aandacht. Op ruim twee derde van de bedrijven wordt er niet volgens de Arbowetgeving gewerkt. Vaak gaat het om simpel op te lossen risico’s. 

Dat meldde de Nederlandse Arbeidsinspectie aan BoerVeilig na verschillende bedrijfsinspecties in 2021 en herinspecties in 2023. Aanleiding van deze inspecties was het hoge aantal arbeidsongevallen in de rundveehouderij. 

Eén tot zes onveilige situaties per bedrijf

Tijdens deze inspecties bleek 70 procent van de melkveebedrijven niet aan de Arbowetgeving te voldoen. Op deze bedrijven werden één tot zes overtredingen per bedrijf opgemerkt. 

Overtredingen waren bijvoorbeeld het niet volledig ingevuld hebben of geen plan van aanpak hebben van de Risico-inventarisatie- en evaluatie (RIE), het niet op tijd keuren en onderhouden van arbeidsmiddelen, het risico op aanrijding bij silo’s, valgevaar van zolders en de opslag van gevaarlijke middelen zonder lekbak of de opslag van stoffen die niet bij elkaar mogen.  

Simpele oplossingen voorkomen ongevallen

De overtredingen die tijdens de inspecties werden gezien, waren vaak makkelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door degelijke ladders te gebruiken, de mestput af te schermen en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken als er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. 

Advies om gelijk actie te ondernemen

De Nederlandse Arbeidsinspectie adviseert melkveehouders om risicovolle situaties gelijk aan te pakken om ongevallen te voorkomen. 

Om bewust te worden van de risico’s op een melkveebedrijf is het mogelijk om een gratis workshop van BoerVeilig te volgen, een landelijk initiatief van Stigas, NAJK, LTO Nederland, DDB, NZO en ZuivelNL.