Maatschappij

Burgers kunnen meebetalen aan de teelt van kruidenrijk grasland
Maatschappij 11 sep 2020
Crowdfunding voor kruidenrijk graslandLTO Nederland, Pure Graze en Urgenda zijn een actie gestart om met behulp van crowdfunding volgend jaar 1001 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien.  Melkveehouders kunnen dankzij de actie het zaadmengsel met 50... 3Lees verder >
Bijna driekwart van Nederlandse bevolking vindt dat boerenbedrijven, weilanden en akkers bij het Nederlandse culturele landschap horen en daarom bescherming verdienen
Maatschappij 10 sep 2020
Nederlanders vinden boeren cruciaal voor leefbaar platteland...Boeren en tuinders zijn volgens ruim driekwart van de Nederlandse bevolking noodzakelijk om het platteland leefbaar en vitaal te houden. Ook vindt bijna driekwart dat boerenbedrijven, weilanden en akkers bij het...Lees verder >
De Dag van de Landbouw trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers
Maatschappij 08 sep 2020
Dag van de Landbouw dit jaar online evenementDe Dag van de Landbouw, die jaarlijks door Boerenbond en Landelijke Gilden wordt georganiseerd, zal dit jaar geen traditionele open dag worden maar een online evenement. Al 38 jaar stellen een vijftigtal land- en...Lees verder >
Veehouders kunnen koolstof vastleggen door zo min mogelijk grasland te vernieuwen
Maatschappij 07 sep 2020
Nieuw meetsysteem moet koolstofvastlegging beter in beeld...Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en FrieslandCampina zijn een stap dichterbij een nieuw meetsysteem dat vaststelt hoeveel CO2 melkveehouders in de bodem vastleggen. Veehouders krijgen daardoor...Lees verder >
Slechts een op de vijf Nederlanders voelt iets voor een belastingheffing op vlees
Maatschappij 04 sep 2020
Vleestaks niet populair onder Nederlandse bevolkingHet overgrote deel van de Nederlandse bevolking ziet niets in een vleestaks om de consumptie van vlees aan banden te leggen. Slechts een op de vijf Nederlanders voelt voor zo’n belastingheffing op vlees. Dat blijkt uit...Lees verder >
Werken aan een duurzame bodem staat aan de basis van kringlooplandbouw
Maatschappij 03 sep 2020
Minister Schouten: ‘Urgentie voor verandering is...Er is in de maatschapij veel draagvlak voor duurzamer bodembeheer, het drastisch terugschroeven van externe inputs als kunstmest, krachtvoer en antibiotica en het behoedzamer gebruik van grondstoffen. Dat schrijft de...Lees verder >
Door verhogen van het waterpeil verdwijnen koeien en boer uit het veenweidelandschap
Maatschappij 03 sep 2020
LTO hekelt adviesrapport over vernatting veenweidegebieden...Land- en Tuinbouworganisatie LTO reageert negatief op nieuwe adviezen om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Vandaag presenteerde de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) een adviesrapport waarbij...Lees verder >
De geborgde zetels in de besturen van de waterschappen staan ter discussie
Maatschappij 31 aug 2020
Ministerie start internetconsultatie geborgde zetels...Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd standpunten te inventariseren over de afschaffing van geborgde zetels in de besturen van de...Lees verder >
Abonneren op Maatschappij