Vraag 1

Zijn de mestmaatregelen die Dijksma vorige week aankondigde een vervanging van het melkquotum dat verdwijnt en hoe gaan ze de sectorontwikkeling in de toekomst sturen?

De discussie ging telkens over welke nieuwe beperkingen het melkquotum zullen gaan vervangen. Dit om de mestproductie te sturen en het mestoverschot niet nog verder te laten stijgen. Geruime tijd hebben dierrechten als ‘nieuw quotum’ boven de markt gehangen. ‘Maar dierrechten lossen het mestoverschot niet op, ze zouden alleen een middel zijn om het mestoverschot te bezweren’, aldus Wiebren van Stralen, beleidsadviseur mest en milieu bij LTO Nederland.

Uit de brief van Dijksma blijkt nu dat er geen dierrechten voor melkvee komen. De fosfaatproductie zal conform het voorstel van de sector op landelijk en bedrijfsniveau gestuurd gaan worden door mest die niet in Nederland past, verplicht te laten verwerken.

Om de fosfaatproductie te beheersen worden twee nieuwe instrumenten geïntroduceerd:

1. Verplichte mestverwerking vanaf 1 januari 2014 voor alle bedrijven met een mestoverschot. Het deel van het mestoverschot dat moet worden verwerkt, verschilt per regio en per jaar.

Volgens Van Stralen heeft 42 procent van de rundveebedrijven op dit moment een mestoverschot. De helft daarvan voert de mest af naar andere melkveebedrijven, waardoor dit mestoverschot eigenlijk samen kan worden opgelost en er niet verwerkt hoeft te worden.

2. De fosfaatproductie en het fosfaatoverschot van individuele melkveebedrijven in het jaar 2013 is de referentie voor de periode vanaf 2015.

Bedrijven waarbij vanaf 2015 sprake is van een groter fosfaatoverschot dan in 2013 moeten deze hoeveelheid honderd procent verwerken of hiervoor land aan zich binden waarop deze hoeveelheid fosfaat kan worden aangewend. ‘Wij als LTO hadden liever geen historische referentie gehad. Ons voorstel was het verplichte verwerkingsdeel bij een mestoverschot verder opschroeven (zie instrument 1, red.)’, stelt Van Stralen. ‘Maar de introductie van deze fosfaatreferentie kan wel eens te maken hebben met de sterke groei van de rundveestapel afgelopen jaar. En de overheid wil geen groei van melkvee zonder grond zoals in de kippen- en varkenssector gebeurt’, vertelt Van Stralen. De fosfaatreferentie is niet te verhandelen tussen bedrijven.

Klik hier voor de andere vragen en antwoorden.

Reacties

De mestwet is gemaakt door mensen met geen enkele kennis van zaken of het moet al zijn voor een bepaalde groep boeren. Zoals nu de mestwet is wordt je in feite gedwongen om intensief te zijn, zo hoog mogelijke productie per koe te halen en geen weidegang toe te passen. De oplossing van het mestprobleem moet gezocht worden in het niet verder laten verschralen van gronden bij de extensieve boeren en akkerbouwers. ( P.S. Ik kan hierover een een geschreven argumentatie de heer van Stralen toesturen )

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.