Wageningen UR onderzoekt technieken voor omzetten van methaan


Omzetten van methaan uit mest in CO2 reduceert de uitstoot van broeikasgassen
dinsdag, 19 februari, 2019

Bij Wageningen Livestock Research is een onderzoek gestart naar technieken om methaan dat ontsnapt uit mestsilo’s, om te zetten in CO2. Dit gebeurt in drie pilots op praktijkbedrijven.

Het gaat om een affakkelinstallatie, een biofilter met compost en een ondergronds stelsel van buizen met gaatjes.

In de eerste installatie wordt methaan door verbranding omgezet in CO2, in de tweede en de derde installatie gebeurt de omzetting door bacteriën.

Gunstig voor klimaat

‘Het klinkt misschien tegenstrijdig om een schijnbaar hoogwaardig gas om te zetten in CO2’, erkent onderzoeker Roland Melse. ‘Maar de hoeveelheid methaan die uit mestsilo’s ontsnapt, is te klein om nuttig in te kunnen zetten. En een kilo methaan draagt 21 keer meer bij aan de opwarming van de aarde dan een kilo kooldioxide. De omzetting pakt dus gunstig uit voor het klimaat.’

In het onderzoek zal de praktische haalbaarheid van de verschillende technieken worden verkend en zullen metingen worden gedaan aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot Ook aan de economische haalbaarheid – in relatie tot de broeikasgasreductie – zal worden gerekend.

Verse mest meer methaan

‘Op dit moment kunnen we slechts een beperkt deel van de gevormde methaan afvangen’, legt Melse uit. ‘De grootste hoeveelheid methaan wordt namelijk gevormd als mest vers is en op de meeste bedrijven wordt verse mest eerst opgevangen in een kelder en pas later overgepompt naar een silo. Bovendien is de silo vooral in de winter gevuld. Door de lagere temperatuur staat de vorming van methaan dan op een lager pitje’, aldus de onderzoeker.

Als de technieken perspectief bieden, zou het volgens hem interessant kunnen zijn om frequenter mest over te pompen van de stal naar de silo. Daarnaast zouden het snel afvoeren van mest naar een opslag en het afvangen van methaan aandachtspunten kunnen zijn bij het ontwerp van nieuwe stalsystemen.

 

 

 


0 reacties

Omzetten van methaan uit mest in CO2 reduceert de uitstoot van broeikasgassen
dinsdag, 19 februari, 2019

Bij Wageningen Livestock Research is een onderzoek gestart naar technieken om methaan dat ontsnapt uit mestsilo’s, om te zetten in CO2. Dit gebeurt in drie pilots op praktijkbedrijven.

Het gaat om een affakkelinstallatie, een biofilter met compost en een ondergronds stelsel van buizen met gaatjes.

In de eerste installatie wordt methaan door verbranding omgezet in CO2, in de tweede en de derde installatie gebeurt de omzetting door bacteriën.

Gunstig voor klimaat

‘Het klinkt misschien tegenstrijdig om een schijnbaar hoogwaardig gas om te zetten in CO2’, erkent onderzoeker Roland Melse. ‘Maar de hoeveelheid methaan die uit mestsilo’s ontsnapt, is te klein om nuttig in te kunnen zetten. En een kilo methaan draagt 21 keer meer bij aan de opwarming van de aarde dan een kilo kooldioxide. De omzetting pakt dus gunstig uit voor het klimaat.’

In het onderzoek zal de praktische haalbaarheid van de verschillende technieken worden verkend en zullen metingen worden gedaan aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot Ook aan de economische haalbaarheid – in relatie tot de broeikasgasreductie – zal worden gerekend.

Verse mest meer methaan

‘Op dit moment kunnen we slechts een beperkt deel van de gevormde methaan afvangen’, legt Melse uit. ‘De grootste hoeveelheid methaan wordt namelijk gevormd als mest vers is en op de meeste bedrijven wordt verse mest eerst opgevangen in een kelder en pas later overgepompt naar een silo. Bovendien is de silo vooral in de winter gevuld. Door de lagere temperatuur staat de vorming van methaan dan op een lager pitje’, aldus de onderzoeker.

Als de technieken perspectief bieden, zou het volgens hem interessant kunnen zijn om frequenter mest over te pompen van de stal naar de silo. Daarnaast zouden het snel afvoeren van mest naar een opslag en het afvangen van methaan aandachtspunten kunnen zijn bij het ontwerp van nieuwe stalsystemen.

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.