Rundveehouderij heeft nog te weinig duurzaam gebouwde stallen


Vanaf 2015 moeten alle nieuwbouwstallen integraal duurzaam zijn
woensdag, 19 juni, 2013

De rundveehouderij heeft de streefnorm van zes procent duurzaam gebouwde stallen in 2013 niet gehaald.

In de rundveesector was op 1 januari 2013 3,7 procent van de rundveestallen duurzaam gebouwd. Dit zijn stallen die vallen onder certificeringsregelingen of investeringsregelingen voor duurzaamheid, of stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dat staat in de monitor Integraal Duurzame stallen die staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de begroting van het ministerie van Economische Zaken van 2012 lag de streefwaarde voor het aantal integraal duurzame stallen voor eind 2012 op zes procent.

Gekeken over de sectoren pluimveehouderij, varkenshouderij en rundveehouderij zijn er momenteel 5,7 procent duurzaam gebouwde stallen en is de streefwaarde net niet gehaald. De pluimveehouderij is koploper met 15,7 procent duurzame stallen. In de varkenshouderij is 8,8 procent van de stallen duurzaam gebouwd.

Geen milieuwetgeving rundveestallen

Een mogelijke verklaring voor het lage percentage duurzame rundveestallen is volgens de monitor dat er in de rundveehouderij geen milieu- of welzijnswetgeving is, die aanpassing van stallen vereist. Dit in tegenstelling tot de varkens- en pluimveehouderij. Wel signaleert de monitor de laatste jaren een gestage toename van het aantal duurzaam gebouwde stallen.

Na 2015 alleen nog duurzaam bouwen

Nederland telde afgelopen januari 83.000 stallen voor rundvee, varkens of kippen. Vanaf 2015 moeten alle nieuwbouwstallen integraal duurzaam zijn. In 2012 en 2013 kunnen en konden ondernemers gebruikmaken van regelingen als de Investeringsregeling Integraal duurzame stallen en de Maatlat Duurzame Veehouderij. Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven zich te blijven inzetten om ook via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2014 investeringen in deze stallen te blijven ondersteunen.


0 reacties

Vanaf 2015 moeten alle nieuwbouwstallen integraal duurzaam zijn
woensdag, 19 juni, 2013

De rundveehouderij heeft de streefnorm van zes procent duurzaam gebouwde stallen in 2013 niet gehaald.

In de rundveesector was op 1 januari 2013 3,7 procent van de rundveestallen duurzaam gebouwd. Dit zijn stallen die vallen onder certificeringsregelingen of investeringsregelingen voor duurzaamheid, of stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dat staat in de monitor Integraal Duurzame stallen die staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de begroting van het ministerie van Economische Zaken van 2012 lag de streefwaarde voor het aantal integraal duurzame stallen voor eind 2012 op zes procent.

Gekeken over de sectoren pluimveehouderij, varkenshouderij en rundveehouderij zijn er momenteel 5,7 procent duurzaam gebouwde stallen en is de streefwaarde net niet gehaald. De pluimveehouderij is koploper met 15,7 procent duurzame stallen. In de varkenshouderij is 8,8 procent van de stallen duurzaam gebouwd.

Geen milieuwetgeving rundveestallen

Een mogelijke verklaring voor het lage percentage duurzame rundveestallen is volgens de monitor dat er in de rundveehouderij geen milieu- of welzijnswetgeving is, die aanpassing van stallen vereist. Dit in tegenstelling tot de varkens- en pluimveehouderij. Wel signaleert de monitor de laatste jaren een gestage toename van het aantal duurzaam gebouwde stallen.

Na 2015 alleen nog duurzaam bouwen

Nederland telde afgelopen januari 83.000 stallen voor rundvee, varkens of kippen. Vanaf 2015 moeten alle nieuwbouwstallen integraal duurzaam zijn. In 2012 en 2013 kunnen en konden ondernemers gebruikmaken van regelingen als de Investeringsregeling Integraal duurzame stallen en de Maatlat Duurzame Veehouderij. Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven zich te blijven inzetten om ook via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2014 investeringen in deze stallen te blijven ondersteunen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.