Bemesting knelt op bedrijf met vrijloopstal


De hoeveelheid snel beschikbare stikstof in vrijloopstallenmest is veel lager dan in drijfmest
vrijdag, 14 februari, 2014

Bedrijven met een vrijloopstal beschikken over minder snel beschikbare stikstof uit eigen mest. Dat was een van de conclusies op het symposium over vrijloopstallen in Bunschoten.

De totale hoeveelheid stikstof in vrijloopstallenmest (humest) is wel hoger (7,7 gram stikstof per kilo) dan in drijfmest (4,4 gram stikstof per kilo). De hoeveelheid snel beschikbare stikstof (minerale stikstof) is in humest echter veel lager: 0,5 gram stikstof per kilo tegen 2,2 gram stikstof per kilo drijfmest.

Drijfmest aanvoeren

In de praktijk betekent dit dat melkveehouders met een vrijloopstal meer moeite moeten doen om rond te komen met de bemesting. De stikstof uit humest komt te langzaam vrij om in het voorjaar de grasgroei vlot op gang te helpen, terwijl de ruimte voor kunstmest ook op bedrijven met vrijloopstallen aan grenzen is gebonden. Op extensieve bedrijven waar ruimte is voor mestaanvoer en waar achter het voerhek nog een gedeelte drijfmest wordt opgevangen, is het probleem kleiner, maar andere bedrijven voeren een deel van de humest als compost af om vervolgens drijfmest aan te voeren.

Meer transportbewegingen

Financieel gezien hoeven ondernemers hier niet slechter van te worden. Humest kan als waardevolle bodemverbeteraar geld opbrengen en de aanvoer van drijfmest is doorgaans ook lucratief. Wel is het de vraag of deze oplossing milieutechnisch gezien goed uitpakt. Het aantal transportbewegingen neemt immers toe en de stikstof die bedrijven met een vrijloopstal moeten aanvoeren, is in een eerder stadium als ammoniakemissie verloren gegaan.

Eerder mest afvoeren

Het knelpunt zou volgens Kees Peijs, melkveehouder met een vrijloopstal in Etten-Leur, aangepakt moeten worden door een aanpassing van de werkingscoëfficiënt. Daarmee ontstaat extra ruimte om mest te plaatsen. ‘Wij hebben een andere mestsoort, onze mest zit dichter bij compost dan bij drijfmest.’ Toch is het de vraag in hoeverre dit een verschil maakt: humest heeft een ongunstige verhouding tussen stikstof en fosfaat, waardoor bedrijven met een vrijloopstal sneller tegen mestafvoer aanlopen.

 

 

 


0 reacties

De hoeveelheid snel beschikbare stikstof in vrijloopstallenmest is veel lager dan in drijfmest
vrijdag, 14 februari, 2014

Bedrijven met een vrijloopstal beschikken over minder snel beschikbare stikstof uit eigen mest. Dat was een van de conclusies op het symposium over vrijloopstallen in Bunschoten.

De totale hoeveelheid stikstof in vrijloopstallenmest (humest) is wel hoger (7,7 gram stikstof per kilo) dan in drijfmest (4,4 gram stikstof per kilo). De hoeveelheid snel beschikbare stikstof (minerale stikstof) is in humest echter veel lager: 0,5 gram stikstof per kilo tegen 2,2 gram stikstof per kilo drijfmest.

Drijfmest aanvoeren

In de praktijk betekent dit dat melkveehouders met een vrijloopstal meer moeite moeten doen om rond te komen met de bemesting. De stikstof uit humest komt te langzaam vrij om in het voorjaar de grasgroei vlot op gang te helpen, terwijl de ruimte voor kunstmest ook op bedrijven met vrijloopstallen aan grenzen is gebonden. Op extensieve bedrijven waar ruimte is voor mestaanvoer en waar achter het voerhek nog een gedeelte drijfmest wordt opgevangen, is het probleem kleiner, maar andere bedrijven voeren een deel van de humest als compost af om vervolgens drijfmest aan te voeren.

Meer transportbewegingen

Financieel gezien hoeven ondernemers hier niet slechter van te worden. Humest kan als waardevolle bodemverbeteraar geld opbrengen en de aanvoer van drijfmest is doorgaans ook lucratief. Wel is het de vraag of deze oplossing milieutechnisch gezien goed uitpakt. Het aantal transportbewegingen neemt immers toe en de stikstof die bedrijven met een vrijloopstal moeten aanvoeren, is in een eerder stadium als ammoniakemissie verloren gegaan.

Eerder mest afvoeren

Het knelpunt zou volgens Kees Peijs, melkveehouder met een vrijloopstal in Etten-Leur, aangepakt moeten worden door een aanpassing van de werkingscoëfficiënt. Daarmee ontstaat extra ruimte om mest te plaatsen. ‘Wij hebben een andere mestsoort, onze mest zit dichter bij compost dan bij drijfmest.’ Toch is het de vraag in hoeverre dit een verschil maakt: humest heeft een ongunstige verhouding tussen stikstof en fosfaat, waardoor bedrijven met een vrijloopstal sneller tegen mestafvoer aanlopen.

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.