Huisvesting

Fotoserie: Vrijloopstal met gedroogde mest op Spaans melkveebedrijf

Na jarenlang uitbreiden richt de Spanjaard Angèl Ballesteros nu zijn focus op melkproductie
Na jarenlang uitbreiden richt de Spanjaard Angèl Ballesteros nu zijn focus op melkproductie

De afgelopen jaren investeerde de Spaanse veehouder Angèl Ballesteros zijn tijd en geld in de uitbreiding van zijn bedrijf. Inmiddels is de tijd aangebroken dat deze investeringen zijn vruchten moeten gaan afwerpen.

Ballesteros richt zijn focus nu ook op melkproductie. De relatief nieuwe stal – een vrijloopstal met 2 x 16 rapid-exitmelkstal – huisvest 300 melkkoeien. De melkproductie zit nu gemiddeld op 37 liter, maar mag van de melkveehouder de 40 wel gaan passeren. ‘Dat moet via fokkerij gebeuren. Groeien in liters zonder veel kosten te maken is het doel.’

Kostprijs laag houden

Om de kostprijs te drukken is de veehouder ook druk bezig om zijn eigen voer goed in te zetten. Mais groeit niet in het gebied waar hij boert, iets ten noorden van Madrid in Castilië en León, maar met raaigras, triticale en voederwikke kan een groot deel van het rantsoen zelf verbouwd worden. Als extra inkomstenbron fokt de veehouder alle stierkalveren zelf op. Na twaalf maanden worden die verkocht voor de slacht.

Volgende week verschijnt een uitgebreide reportage van het bedrijf in Veeteelt.