Huisvesting

Een derde minder stikstofemissie met CowToilet

Via een CowToilet werd dagelijks ruim tien liter urine per koe opgevangen (foto Hanskamp)
Via een CowToilet werd dagelijks ruim tien liter urine per koe opgevangen (foto: Hanskamp)

De totale stikstofemissie ligt bij een stal met een CowToilet 38 procent lager dan bij een standaardstal met roostervloer. 

Dat melden onderzoekers van Wageningen Livestock Research, die een jaar lang de emissies in kaart brachten in een proefstal op de Dairy Campus in Leeuwarden. 

Dagelijks 10,1 liter urine per koe

Met een CowToilet van producent Hanskamp wordt de koe gestimuleerd om in een krachtvoerbox te urineren, waarna de urine opgevangen en afgevoerd wordt. Tijdens het onderzoek in Leeuwarden met zestien koeien werd dagelijks gemiddeld 10,1 liter urine per koe opgevangen, naar schatting 35 procent van de dagelijkse hoeveelheid. Dankzij deze directe scheiding van urine en mest en het afvoeren en emissiearm opslaan van de urine daalden de stikstofemissies. Met het afvangen van deze hoeveelheid urine werd 16 procent van de stikstof, 0,3 procent van de fosfor en 27 procent van de uitgescheiden kali opgevangen. De drijfmest werd door het afvangen van de urine vier procent droger, terwijl het stikstofgehalte drie procent daalde. 

Reductie verder verlagen via mestmixen

In vergelijking met koeien in die in de referentiestal liepen, lagen de uiteindelijke stikstofemissies duidelijk lager. De totale stikstofemissie lag 38 procent lager, de ammoniakemissie 33 procent lager en de emissie van lachgas en stikstofgas respectievelijk 18 en 43 procent lager.

De onderzoekers stellen dat de reductie wellicht nog verder omlaag kan, omdat tijdens het onderzoek de mest weinig is gemixt. Het mixen van de (drogere) drijfmest kan stikstofgasemissie door denitrificatie verlagen. Ook is de verwachting dat het aandeel opgevangen urine nog verhoogd kan worden en daarmee de emissies verlaagd.