Gras

Zwier van der Vegte: ‘Gras is ultieme rustgewas voor akkerbouwers’

Volgens Zwier van der Vegte blijft grasland het hoofdgewas voor melkveehouders
Volgens Zwier van der Vegte blijft grasland het hoofdgewas voor melkveehouders

Met gras als rustgewas kunnen akkerbouwers hun bodemkwaliteit op een hoger niveau brengen. Dat stelt Zwier van der Vegte, projectmanager bij Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo. 

‘Gras is het ultieme rustgewas voor akkerbouwers. Gras brengt organische stof, is goed voor het bodemleven en zorgt voor wormen in de grond en voor opslag van koolstof. En grasland heeft in vergelijking met bouwland een veel evenwichtiger bodemleven.’

Gras blijft hoofdgewas voor melkveehouders

Volgens Van der Vegte is en blijft grasland het hoofdgewas voor melkveehouders. ‘Mks en voederbieten zijn misschien nog mooie gewassen voor melkveehouders, maar ik zie geen meerwaarde in erwten, veldbonen en luzerne. Dan kun je beter grasklaver telen. Gras is een supereiwitbron. Als je gras met dezelfde aandacht teelt als alternatieve eiwitgewassen, haal je veel meer eiwit van het land.’ 

Minder blijvend grasland

Vooral voor tijdelijk grasland ziet Van der Vegte een grote rol. Een optimaal teeltplan voor een veehouder heeft volgens hem 35 tot 40 procent blijvend grasland, eventueel met klaver, 20 tot 25 procent tijdelijk gras-klaver-kruiden en 20 tot 25 procent bouwland. ‘In samenwerking met akkerbouw zal vooral blijvend grasland minder worden ten gunste van bouwland. De kunst is dan om stikstof optimaal te benutten en de bodemkwaliteit in stand te houden.’

Ondergrens van 75 procent in GLB

Van der Vegte ziet dat sommige veehouders met het afbouwen van derogatie kiezen voor het verbouwen van meer mais en het opstallen van de koeien. ‘Volgens mij is dat niet de route. Ik denk dat de ondergrens van 75 procent gras in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid gaat helpen om het areaal grasland in stand te houden. Een veehouder die minder dan 75 procent gras heeft, moet 4 procent van zijn areaal als niet-productief bouwland of als ecologische zone inrichten. Ook fosfaat zal een rol spelen bij het in stand houden van grasland: met meer bouwland heb je minder plaatsingsruimte voor fosfaat.’

In het maartnummer van VeeteeltGRAS staat een interview met Zwier van der Vegte.