Gras

Zeoliet strooien op grasland verlaagt nitraatgehalte grondwater niet

Strooien van zeoliet op grasland op droge zandgrond heeft geen effect op het nitraatgehalte in grondwater na bemesting
Strooien van zeoliet op grasland op droge zandgrond heeft geen effect op het nitraatgehalte in grondwater na bemesting

Strooien van het mineraal zeoliet op grasland op droge zandgrond verlaagt de uitspoeling van nitraat niet.

Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Livestock Research en onderzoekscentrum B-WARE.

Zeoliet bindt ammonium

Zeoliet is een vulkanisch kleimineraal dat van nature niet voorkomt in Nederlandse bodems en wordt gewonnen in mijnen in bijvoorbeeld Oost- en Midden-Europa. Het mineraal bindt kationen, zoals ammonium. Als de concentratie van ammonium in bodemvocht daalt, laat de zeoliet het gebonden ammonium geleidelijk weer vrij zodat planten het kunnen opnemen. Door dit proces wordt in de bodem minder nitraat gevormd en daalt in theorie het risico op uitspoeling van nitraat naar het grondwater.

Geen effect op nitraat in grondwater

Om te testen of dit mechanisme ook werkt in de praktijk, vergeleken de onderzoekers het effect van strooien van 400 kilogram zeoliet per hectare op grasland, gevolgd door een bemesting met alleen kunstmest of een bemesting waarbij de kunstmest grotendeels werd vervangen door drijfmest. De proef werd uitgevoerd op droge zandgrond, omdat hier het risico op nitraatuitspoeling van het grootst is. Er werd in de proef echter geen effect gevonden van zeoliet op het nitraatgehalte in grondwater.

Mengen mogelijk wel effectief

De onderzoekers concluderen dat bovengronds strooien van zeoliet op grasland geen effect heeft op de nitraatuitspoeling. Het mengen van zeoliet door de grond zou volgens hen mogelijk wel effectief kunnen zijn. Ook zijn ze nieuwsgierig naar het effect van de inzet van zeoliet op bouwland. Op bouwland is de nitraatuitspoeling gemiddeld hoger dan op grasland.