Gras

Werkgroep Meerweiden start jongveeproject

Volgens de werkgroep ‘’Meerweiden’ is het aandeel kalveren en pinken dat weidegang krijgt de laatste tien jaar afgenomen
Volgens de werkgroep ‘’Meerweiden’ is het aandeel kalveren en pinken dat weidegang krijgt de laatste tien jaar afgenomen

Deze week is de voorlichtingscampagne ‘Jong gegraasd, oud gedaan’ van start gegaan.

De campagne is een initiatief van de werkgroep Meerweiden, een samenwerkingsverband tussen de sectororganisaties LTO, Biohuis, NAJK en Netwerk GRONDig, dat gefinancierd wordt door het ministerie van LNV en ondersteund door NZO en ZuivelNL.

Enquête en gratis adviesgesprek

De projectpartners stellen dat het aandeel kalveren en pinken dat weidegang krijgt de laatste tien jaar afneemt. Volgens hen is het weiden van jongvee echter dé training voor een goede graaskoe. Om het weiden van jongvee te stimuleren starten ze nu een kennisproject. Onderdeel hiervan is een enquête onder melkveehouders om te achterhalen waarom ze jongvee wel of niet weiden. Ook kunnen vijftig veehouders een gratis gesprek aanvragen om zich te laten adviseren door een jongveeweide-specialist.

Werken aan borgen ‘veelweiden’

De werkgroep Meerweiden richt zich op het stimuleren van weidegang als bronmaatregel om de uitstoot van ammoniak te verlagen. De projectpartners hebben naast de campagne om het weiden van jongvee te stimuleren meer plannen. Zo wordt een project opgezet rondom weidegang en robotmelken. Bovendien werken ze aan een project ‘veelweiden’, waarin het aantal uren weidegang per koe geborgd wordt via een tag aan het oormerk. Op deze manier is ook de ammoniakreductie te borgen die met extra weidegang wordt gerealiseerd

Het project Jong gegraasd, oud gedaan heeft een website. Hier zijn onder andere bedrijfsreportages over het weiden van jongvee te lezen. Klik hier om deze website te bezoeken.