Gras

Weidepremie voor jongvee als ultiem doel

Weidend jongvee draagt bij aan het vroegtijdig leren grazen
Weidend jongvee draagt bij aan het vroegtijdig leren grazen

Als het aan de werkgroep Meerweiden ligt, komt er een weidepremie voor melkveehouders die jongvee weiden.

 ‘We merken dat er een breed draagvlak is bij bestuurders, overheden en ook de zuivelindustrie. Door jongvee te weiden leer je runderen op vroege leeftijd al te grazen, waar ze later als koe van profiteren. Een weidepremie kan het naar buiten doen van jongvee stimuleren’, vertelt Diana Saaman. Saaman is voorzitter van het kernteam jongveeweiden, een onderdeel van het werkgroep Meerweiden. Werkgroep Meerweiden is een samenwerkingsverband van LTO, NAJK, Biohuis en Netwerk Grondig dat kennis over weidegang wil vergroten.

Minder emissie bij jongvee weiden

Een van de activiteiten van de werkgroep is met overheden in gesprek gaan over de stikstofemissie van jongvee, legt Saaman uit. ‘Als je jongvee acht maanden per jaar weidt, is het dan nog wel nodig om een emissie-arme stal voor jongvee te bouwen?’ vraagt ze zich af. ‘De provincie Overijssel heeft hier met belangstelling naar geluisterd.’ 

Meer werk en minder groei?

De werkgroep liet eind vorig jaar ook een onderzoek uitvoeren naar de reden waarom veehouders het jongvee weiden. Bijna 1300 veehouders reageerden daarop. ‘Het onderzoek bevestigde onze vermoedens’, aldus Saaman. ‘Jongvee wordt vooral geweid om het te leren grazen en omdat het goed is voor de gezondheid. Maar er kwam ook uit naar voren dat boeren het jongvee niet laten grazen omdat ze tegen het werk opzien en omdat ze bang zijn dat het jongvee achterblijft in de groei. Dat zijn aandachtspunten waar we veehouders via adviesgesprekken mee kunnen helpen.’

Dit jaar wil de werkgroep boeren motiveren om het jongvee te gaan weiden door adviesgesprekken aan te bieden. Aanmelden daarvoor kan via jongveeweiden.nl.