Gras

Weidend jongvee groeit harder op rietzwenkgras

Graasweides met rietzwenkgras hebben gemiddeld een groter en constanter grasaanbod dan die met Engels raaigras. Daardoor kunnen er meer dieren per hectare worden ingeschaard en hoeft er minder snel bijgevoerd te worden onder droge omstandigheden
Graasweides met rietzwenkgras hebben gemiddeld een groter en constanter grasaanbod dan die met Engels raaigras. Daardoor kunnen er meer dieren per hectare worden ingeschaard en hoeft er minder snel bijgevoerd te worden onder droge omstandigheden

Jongvee dat geweid wordt op percelen rietzwenkgras groeit harder dan jongvee dat geweid wordt op percelen Engels raaigras.

Dit blijkt uit graasproeven van het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO en de universiteit van Gent. De onderzoekers concluderen dat graasweides voor jongvee, maar ook voor vleesvee, perfect ingezaaid kunnen worden met rietzwenkgras zonder negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de dieren.

Om en om weiden

De graasproeven werden in de afgelopen drie jaar uitgevoerd met drachtige holsteinpinken met een leeftijd van 15 tot 22 maanden. De vier proefperiodes waren in verschillende seizoenen en onder uiteenlopende weersomstandigheden. Bij het onderzoek werden groepen van vijf tot zeven dieren afwisselend vier weken geweid op percelen met Engels raaigras of rietzwenkgras. Om de groei te volgen werden de dieren iedere twee weken gewogen. 

Verteerbaarheid lager, groei hoger

In alle vier de graasproeven groeiend de dieren harder als ze geweid werden op rietzwenkgras. In de helft van de experimenten was dit verschil ook statistisch significant. Deze uitkomsten lijken in tegenspraak met de lagere verteerbaarheid van rietzwenkgras in vergelijking met Engels raaigras. De onderzoekers denken dat de lagere passagesnelheid in het verteringskanaal van de dieren echter zorgt voor een betere benutting van voedingsstoffen. Daarbij is de behoefte van jongvee lager dan van melkvee. De opname van droge stof is bij jonge dieren dan ook minder snel beperkend voor hun prestaties.

Meer dieren per hectare

Voordelen van rietzwenkgras zijn de goede persistentie en diepe beworteling. Gemiddeld brengt dit gras volgens het ILVO 20 tot 30 procent meer op dan Engels raaigras. In droge jaren kan dit opbrengstverschil oplopen tot wel 45 procent. Graasweides met rietzwenkgras voor jongvee hebben dan ook meestal een groter en constanter grasaanbod. Dit betekent dat er meer dieren per hectare kunnen worden ingeschaard en dat minder snel bijgevoerd hoeft te worden onder droge omstandigheden.

Geen verschil in methaanuitstoot

Tijdens een van de graasproeven werd ook de methaanuitstoot van de dieren bepaald. Deze bleek niet te verschillen tussen de periode dat de dieren op rietzwenkgras graasden en de periode dat ze op Engels raaigras graasden.