Gras

Volledig weiden in voorjaar kan methaanuitstoot flink verlagen

Ook de ammoniakuitstoot ligt bij het volledig weiden in het voorjaar lager dan bij zomerstalvoedering met vers gras of het voeren van graskuil, bleek uit andere onderzoeken
Ook de ammoniakuitstoot ligt bij het volledig weiden in het voorjaar lager dan bij zomerstalvoedering met vers gras of het voeren van graskuil, bleek uit andere onderzoeken

Volledig weiden van melkvee in het voorjaar kan zorgen voor een flink lagere methaanuitstoot in vergelijking met zomerstalvoedering met vers gras of voeren van graskuil. 

Dat blijkt uit een meerjarig onderzoek van Wageningen Livestock Research (WLR). ‘De methaanuitstoot uit de pens was in het voorjaar tot 30 procent lager in vergelijking met gangbare graskuil’, stelt onderzoeker aan Wageningen University & Research Bert Philipsen. 

Eerder bleek uit andere onderzoeken al dat het volledig weiden van melkkoeien voor een lagere ammoniakuitstoot zorgde. Melkveehouders kunnen met graslandgebruik dus sturen op de uitstoot van methaan en ammoniak door melkkoeien.

Factoren nog onbekend

In de zomer en de herfst van 2021 werd geen verschil in methaanuitstoot gemeten tussen volledig weiden, zomerstalvoedering en het voeren van graskuil. Een jaar eerder, in 2020, lag de methaanuitstoot in deze seizoenen wel iets lager bij volledig grazen. De oorzaak van deze verschillen is nog niet duidelijk. Philipsen: ‘We zijn nog op zoek naar de factoren die de methaanuitstoot verlagen. Suikergehalten en de verteerbaarheid zouden factoren kunnen zijn, maar er is meerjarig onderzoek nodig om seizoens- en jaareffecten te bepalen.’

Effect graslengte niet aantoonbaar

Onderzoekers van WLR onderzochten ook of de lengte van het gras en daarmee de groeiduur invloed heeft op de methaanuitstoot. Hiervoor maakten ze onderscheid tussen kort en lang gras. Uit de resultaten van 2020 kwam naar voren dat de uitstoot van methaan iets lager was bij koeien die graasden op kort gras. In 2021 waren de verschillen echter zo klein dat het verschil als 'niet aantoonbaar' werd beschouwd. Ook hierbij is er verder onderzoek nodig om de verschillen te verklaren.  

Vertaalslag maken naar rantsoen met beperkt weiden

Dit jaar worden ook rantsoenen van gedeeltelijk weidegras en kuilgras in het onderzoek meegenomen. ‘We onderzoeken of de methaanreductie bij volledig weiden vertaald kan worden naar rantsoenen met beperkt weiden’, aldus Philipsen. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.