Gras

Voldoende gras, maar draagkracht vertraagt weidestart

Een paar dagen droog weer zou voldoende moeten zijn om het weideseizoen te starten op de hogere percelen (foto Eveline van Elk
Een paar dagen droog weer zou voldoende moeten zijn om het weideseizoen te starten op de hogere percelen (foto: Eveline van Elk)

Het gras kleurt al flink groen, er groeit dagelijks 30 tot 50 kg droge stof en de bodemtemperatuur van meer dan 9 graden Celsius is goed.

Alleen de draagkracht zorgt voor vertraging van de start van het nieuwe weideseizoen. ‘Weiden start je zelden te vroeg en vaak te laat’, vertelt Bert Philipsen, graslandonderzoeker bij Wageningen Livestock Research. ‘Qua grasaanbod kan er gestart worden, maar de hoeveelheid regen die afgelopen weken is gevallen, zorgt ervoor dat er nog maar nauwelijks geweid wordt.’

Starten op hoger gelegen percelen

Vorig jaar liepen er eind maart al volop koeien buiten, maar dat betekent niet dat dit jaar het weideseizoen laat start, vindt Philipsen. ‘Vorig jaar was het erg droog in maart. Doorgaans gaan de staldeuren begin april open.’ En dat kan volgens de graslandspecialist nog steeds. ‘Loop regelmatig door je land en beoordeel de draagkracht. Als het twee, drie dagen niet regent, zul je zien dat het water snel wegzakt en het perceel opdroogt. De hoger gelegen percelen kunnen dan al snel geschikt zijn om te starten met weidegang.’

Voorkom vastlopen in beweidingssysteem

Philipsen is voorstander van een zo vroeg mogelijke start. ‘Ik snap dat je voorzichtig wilt zijn met de grasmat als het erg nat is. Koeien moeten niet door de zode trappen, maar het hoeft geen probleem te zijn als ze alleen iets  zwartlopen bij een dam. Het gaat erom wat er op het perceel gebeurt. Als het gras straks echt gaat groeien, kunnen sommige percelen snel te lang zijn om te beweiden. Dan is er kans dat je vastloopt met het beweidingsplan. Probeer daarom te starten met weiden, zodra het enigszins kan qua draagkracht.’