Gras

Voederwaarde productief kruidenrijk gras gelijk aan Engels raaigras

Het ruw eiwitgehalte is bij productief kruidenrijk grasland het hoogst
Het ruw eiwitgehalte is bij productief kruidenrijk grasland het hoogst
De voederwaarden van blijvend grasland en productief kruidenrijk grasland zijn vergelijkbaar (bron: Handleiding productief kruidenrijk grasland)

De voederwaarde van vers productief kruidenrijk grasland is vergelijkbaar met de voederwaarde van Engels raaigras. Dat blijkt uit een twee jaar durende poef van het Louis Bolk Instituut in de Achterhoek. 

De voederwaarde van extensief kruidenrijk grasland ligt daarentegen een stuk lager.

VCOS vergelijkbaar

In 2021 en 2022 maten de onderzoekers de verteringscoëfficiënt van de organische stof (VCOS) en het ruw eiwitgehalte van blijvend grasland, productief kruidengrasland en extensief kruidenrijkgrasland bij de bemestingsniveaus 0, 150 en 300 kgN per hectare. De VCOS bij productief kruidenrijk grasland lag in 2021 met 76 procent bij alle bemestingsniveaus slechts drie procent onder de VCOS van blijvend grasland. Ook in 2022 was een klein verschil te zien. 

Het verschil met extensief kruidenrijk grasland was een stuk groter. Daarbij lag de VCOS in 2021 op 60 procent en in 2022 op 58 procent. Dit komt volgens de onderzoekers onder meer doordat extensief kruidenrijk grasland later wordt gemaaid, waardoor de grassen en kruiden verhouten. Ook heeft het een andere botanische samenstelling dan productief kruidenrijk grasland en wordt het nauwelijks tot niet bemest. 

Hoger ruw eiwitgehalte in productief kruidenrijk grasland

Het ruw eiwitgehalte van productief kruidenrijk grasland scoorde vaak beter dan blijvend grasland door de aanwezigheid van vlinderbloemigen, zoals klavers. Vooral op de percelen waar niet werd bemest was het verschil groot. Het ruw eiwitgehalte lag bij het productief kruidenrijk grasland bij geen bemesting in 2021 17 gram per kilogram hoger en in 2022 28 gram per kilogram. Het ruw eiwitgehalte van extensief kruidenrijk grasland lag een stuk lager. 

Meer koper, zink en calcium

Uit het onderzoek bleek ook dat in productief kruidenrijk grasland meer mineralen zaten dan in blijvend grasland of extensief kruidenrijk grasland, zoals de belangrijke mineralen koper, zink en calcium. Dat komt volgens de onderzoekers doordat er in een aantal kruiden meer mineralen zitten dan in grassen. 

In productief kruidenrijk grasland zit meer van de belangrijke mineralen zink, koper en calcium (bron: Handleiding productief kruidenrijk grasland)

Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland

Het Louis Bolk Instituut heeft samen met ZuivelNL een praktische handleiding gemaakt met handvatten voor melkveehouders om productief kruidenrijkgrasland in de bedrijfsvoering te brengen. In de handleiding staan onder andere tips, economische berekeningen en een afwegingskader.