Gras

Vlaanderen zet in op toekomstbestendig beweidingsadvies

Vlaanderen zet in op toekomstbestendig beweidingsadvies
Vlaanderen zet in op toekomstbestendig beweidingsadvies

Uit een enquête door het consortium WeideWijs bleek dat de Vlaamse weidegang steeds minder populair wordt. Het project WeideWijs zet daarom in op toekomstbestendig weideadvies om meer koeien terug de weide in te krijgen.

Het project is een samenwerking tussen Hooibeekhoeve, Cow coach, Obs’Herbe en enkele Vlaamse melkveehouders.

‘Binnen dit project is ons bedrijf het adviesverlenende orgaan’, begint Pieter Van Rumst grasexpert bij Obs’Herve. ‘We organiseren infodagen en schrijven brochures die dienen als extra handvaten voor beweiding. En dat is nodig, want er zijn tal van redenen waarom weidegang in populariteit inboet. Denk maar aan robotmelken, het verkleinen van de huiskavel door de versnippering van het Vlaamse platteland samen met het vergroten van de veestapels.’ Ook het wisselende rantsoen bij weidegang haalt hij aan als zo’n reden. ‘Hierin willen we boeren vooral laten begrijpen hoe weidegang werkt. Wanneer gaan de dieren best niet buiten en hoe verbeter je de grasmat?’  

Robotmelken en weidegang

Van Rumst duidt dat het belangrijk is binnen deze drie vraagstukken te denken in kansen en niet in problemen. ‘Aan de kleinere huiskavels gepaard met de grotere veestapels kunnen we weinig doen’, vertelt hij. ‘Maar robotmelken in combinatie met weidegang kunnen we wel proberen aan te zwengelen. Aan de hand van praktijkervaringen, proeven en het delen van advies trachten we dat te doen.’ WeideWijs probeert te streven naar een goede dynamiek tussen de twee met blijvende cijfers. ‘Op welke manier dient een boer weidegang te ondernemen om zijn robotbezoeken te behouden? Dergelijk onderzoek behoort tot het project.’

Toekomstbestendige klimaatadaptie

Het klimaat verandert. De winters worden warmer en natter. Waar vroeger de explosieve grasgroei in het najaar rustig stil viel, gaf het groeizame herfstweer de laatste jaren nog een groeispurt mee. Ook hier vindt Van Rumst het belangrijk kansen te zien. ‘Klimaatadaptief begrazen behoort ook tot het project. Hoe ontwikkelt het gras zich in dergelijke jaren en wat kunnen we met de kwaliteit? Is stalvoedering tijdens de winter nog steeds de beste optie? We dokteren het allemaal uit en geven advies.'

Kostenbesparing door weidegang

Uit de enquête door Weidewijs bleek dat Vlaamse melkveehouders de afgelopen tien jaar steeds minder beweiden. Ondanks deze uitslag ziet Van Rumst beweiding alleen maar rooskleurig. ‘Denk ten eerste maar aan de besparing dankzij de gezondheidsvoordelen voor het dier. Ten tweede is een kilo droge stof ingekuild gras drie keer duurder dan een kilo DS vers gras uit de weide’, weet hij. ‘Dat valt voornamelijk toe te schrijven aan de brandstof- en arbeidskosten tijdens het binnenhalen van het gras.’ Al haalt hij aan dat hier genuanceerd in dient te worden. ‘De mate van kostenbesparing is bij elke boer verschillend. Belangrijk om het goed te willen doen, is niet op een onbedachtzame manier te werk te gaan’, aldus Van Rumst.