Gras

Video: stalvoeren sinds maart zorgt voor 3 cent lagere voerkosten

William Nillesen werkt al vijf jaar met de maai-opraapcombinatie
William Nillesen werkt al vijf jaar met de maai-opraapcombinatie

Sinds eind maart voert William Nillesen vers gras op stal. De melkveehouder uit Groesbeek mengt dagelijks ongeveer 6 kg droge stof per koe mee in het rantsoen.

Het mengen in het rantsoen van het verse gras zorgt niet alleen voor een stabieler rantsoen en minder vetdepressie in de melk, het zorgt ook voor een goede bezoekfrequentie van de koeien aan de melkrobot.

Drie cent lagere krachtvoerkosten

De heuvelrijke omgeving van Groesbeek draagt eraan bij dat Nillesen ondanks het natte voorjaar al in maart kon starten met stalvoeren. Na het maaien van de eerste snede gaat hij ook weiden. 

De belangrijkste reden voor Nillesen om zo veel mogelijk vers gras in het rantsoen van zijn hoogproductieve veestapel te krijgen is het verlagen van de kostprijs. Op dit moment is het eiwit in het gras al zo hoog dat een eiwitaanvulling niet nodig is. Daardoor zijn de voerkosten gedaald met drie cent per kilogram melk. 

Wel merkt de melkveehouder dat door het gebrek aan zon het suikergehalte in het gras lager is. Om het eiwit voldoende te benutten voert hij geplette gerst, legt hij in de onderstaande video uit.