Gras

Video: Beoordeel de ruwvoervoorraad met een ruwvoercheck

Ruwvoercheck
In de video wordt de graskuil in de praktijk vergeleken met de kuilanalyses

Zijn de ruwvoerdoelen van dit jaar bereikt en komt de kwaliteit van kuil op papier overeen met wat er in de kuilopslag ligt? In deze video doet ruwvoeradviseur Leo Tjoonk van Agrifirm een ruwvoercheck op het bedrijf van melkveehouder Matthijs Spithoven in ‘t Goy.

Bij een ruwvoercheck gaat de ruwvoeradviseur drie dingen na: de kuiluitslagen van meerdere jaren worden vergeleken met het doel van de veehouder, de ruwvoeropslag wordt beoordeeld en er wordt gekeken naar de stand van zaken in het land. Op die manier wordt duidelijk waarom de doelen wel of niet zijn bereikt en wat er gedaan kan worden om deze volgend jaar wel te halen.

Heeft Spithoven zijn ruwvoerdoelen dit jaar bereikt? Je ziet het hieronder:

Zelf ook een ruwvoercheck doen? Dat kan via een lokale Agrifirm-adviseur.