Gras

Startdatum eco-regeling verlengde weidegang naar 1 juni

In veel regio's lukte het vanwege de draagkracht van de grond niet om voor 1 mei te starten met weidegang
In veel regio's lukte het vanwege de draagkracht van de grond niet om voor 1 mei te starten met weidegang

Veehouders die voor de premies van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gebruik willen maken van de regeling ‘Verlengde weidegang’ hoeven niet voor 1 mei, maar pas voor 1 juni te starten met weiden.

Landbouwminister Piet Adema heeft daartoe besloten vanwege het natte voorjaar. Veel melkveehouders lukte het niet om de staldeuren voor 1 mei open te doen.

LTO Nederland geeft via Twitter aan dat de regeling mede op aandringen van de boerenbelangenorganisatie versoepeld is.

Kalenderlandbouw

Afgelopen weken verscheen de term kalenderlandbouw regelmatig in landelijke media als gevolg van strenge regelgeving en wisselvallige weersomstandigheden. Het niet tijdig oogsten van bepaalde akkerbouwgewassen kan ervoor zorgen dat boeren het volgende jaar gekort worden op hun bemestingsruimte. Door het natte voorjaar worden veel gewassen laat gezaaid. Dat heeft ook gevolgen voor het oogstmoment, waardoor er niet aan de regels kan worden voldaan. Ook vroeg weiden, voor 1 mei, lukte vanwege de matige draagkracht in veel regio’s niet, waarna ook het woord kalenderweiden was geboren.