Gras

Stap voor stap kruidenrijk grasland telen

Een van de tips in het stappenplan is om koeien de weide evenredig af te laten grazen door ze langer te laten weiden
Een van de tips in het stappenplan is om koeien de weide evenredig af te laten grazen door ze langer te laten weiden

Succesvol kruidenrijk grasland telen kun je het beste stap voor stap doen. Dat blijkt na twee jaar ervaringen van veehouders die binnen het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht gegevens verzamelden over werken met kruidenrijk grasland. 

DLV Advies heeft de ervaringen verwerkt tot een praktisch stappenplan. Uit de ervaringen van de zes Utrechtse veehouders blijkt onder andere dat een zaadmengsel doorzaaien vanwege de concurrentie met gras geen optie is en dat maaien vraagt om een voorzichtigere behandeling. Deze tips komen terug in de 7 stappen die het stappenplan rijk is.

Minimale pH-waarde voor kruiden

De eerste stap richt zich op de bodem. De meeste kruiden wensen een minimale pH-waarde van 5,0 op veengrond en 6,0 op zand- en kleigrond. Vervolgens is er in stap 2 de tip om te kiezen voor inzaaien op zwart land, zodat gras niet met de kruiden concurreert zoals bij doorzaaien. 

Houtige chicorei

Kruiden inzaaien kan volgens stap 3 het beste in augustus en september. Welk mengsel hangt af van de bedrijfsvoering. Bij een intensief bedrijf heeft een mengsel van gras en klaversoorten, cichorei en smalle weegbree de voorkeur. Op een extensief bedrijf kan dat worden aangevuld met pimpernel, peterselie, duizendblad, karwij en esparcette. Daarbij wordt als tip gegeven dat op een perceel met uitgesteld maaibeheer chicorei houtig kan worden. 

Wat betreft bemesting wordt in stap 4 aanbevolen om te gaan voor een minimale bemesting. Kruiden houden niet van stikstof en klaver verdwijnt zelfs bij (kunst)mest toediening. 

Beweiden en maaien

Qua oogsten in stap 5 wordt onderscheid gemaakt tussen beweiden en maaien. Bij beweiding is de tip om niet te kort te beweiden, omdat de koeien dan selectief kunnen grazen. Dat gaat ten koste van de kruidendekking. Bij maaien is minimaal schudden en kneuzen het advies om voederwaarde te behouden en bladverlies te voorkomen.

De voederwaarde van kruidenrijk grasland wordt nog vaak gebaseerd op traditioneel gras, waardoor de kruidenrijke versie volgens stap 6 wel eens wordt ondergewaardeerd. In stap 7 gaat het om monitoren. Als kruiden de overhand dreigt te krijgen, dan kan kan bemesting helpen. Komt er veel onkruid door, behandel deze dan pleksgewijs.

Geen lange termijn visie

Alle tips en de stappen zijn gebaseerd op twee jaren aan ervaringen. Dat houdt in dat er op de lange termijn nog niet duidelijk is hoe de kruiden zich standhouden. Over het algemeen kijken de deelnemende melkveehoduers aan het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht terug op een geslaagd project, maar is er nog teveel onduidelijk over de gevolgen voor opbrengsten om meerdere percelen met kruiden in te zaaien.