Gras

Project Gezond Weiden onderzoekt relatie vitamine D en weidegang

Zijn koeien die weiden gezonder
Is er een relatie tussen de hoeveelheid vitamine D in het bloed en het aantal uren weidegang?

Is er een relatie tussen het aantal uren weidegang en de hoeveelheid vitamine D in het bloed van de weidende koe?

Het is een van de vragen die onderzocht wordt in het promotieonderzoek Gezond Weiden. In het onderzoek staat weidegang en koegezondheid centraal en daarvoor worden dit jaar diergezondheidsgegevens van veertig melkveebedrijven verzameld.

Beoordeling van conditie en loopgedrag

Naast informatie uit bloedmonsters en gegevens over klauw- en uiergezondheid worden er twee keer per jaar gegevens vastgelegd tijdens een bedrijfsbezoek. ‘We beoordelen dan van tien oudmelkse en van tien nieuwmelkse dieren onder meer de conditie en de locomotion score’, vertelt Iris de Munck, hoofdonderzoeker bij Aeres Hogeschool Dronten. ‘Ook kijken we hoe schoon dieren zijn en of ze geen wondjes of aandoeningen hebben.’

Deelnemers gezocht

Bijzonder is dat bij de koeien het bloed ook wordt onderzocht op de aanwezigheid van vitamime D. ‘Vitamine D zorgt voor een goede gezondheid en sterke botten en wordt onder meer door zonlicht beïnvloed. We willen kijken of er een relatie is tussen de hoeveelheid vitamine D en het aantal uren weidegang’, aldus De Munck.

De bedrijfsbezoeken vinden momenteel plaats en voor volgend jaar zoekt De Munck opnieuw veehouders die willen deelnemen. ‘Veehouders krijgen inzicht in de gezondheid van de veestapel via informatie van tankmelkoverzichten voor onder meer uier- en klauwgezondheid’, legt De Munck uit. ‘Ook krijgen ze informatie over een eventuele blootstelling van de koeien aan worminfecties.’

Breed samenwerkingsverband

Het onderzoeksproject Gezond Weiden is een samenwerkingsverband tussen vele partners. Op dit moment werken Aeres Hogeschool Dronten, Barenbrug, Royal GD, LTO Nederland, Stichting Stimuland, Veerkracht, Wageningen University en Research en een aantal melkveebedrijven mee aan het project.

Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden.