Gras

Prijs voorjaarsgras vastgesteld op 29 cent

De vergoeding voor ganzenschade aan de eerste snede bedraagt 29 cent per kg droge stof
De vergoeding voor ganzenschade aan de eerste snede bedraagt 29 cent per kg droge stof

De prijs voor gangbaar voorjaarsgras is volgens de gezamenlijke provincies dit jaar vastgesteld op 29 cent per kilogram droge stof. Dat meldt de website BIJ12. 

De prijzen worden jaarlijks vastgesteld om de prijzen voor faunaschade aan gras te berekenen. De prijs voor biologisch gras van de eerste snede ligt op 55 cent per kilogram droge stof. 

Vergoeding voor schade aan graspercelen

De drogestofprijzen worden in opdracht van BIJ12 opgesteld door Wageningen UR Livestock aan de hand van marktwaarde en vervangend veevoer. Veehouders die schade aan hun graspercelen ondervinden door bijvoorbeeld ganzen die de eerste snede opvreten, kunnen schadevergoeding aanvragen volgens de prijzen van BIJ12.

Energieprijs lager dan vorig jaar

Door prijsdalingen van granen en graanbijproducten ligt de energieprijs (kvem-prijs) lager dan vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat de voorjaarsgrasprijs van gangbaar gras dit jaar 5 cent lager uitkomt dan vorig jaar. De voorjaarsgrasprijs van biologisch gras ligt 10 cent lager dan vorig jaar.