Gras

Podcast: vers gras meemengen en Franse herwaardering van gras

Vers gras meemengen in het rantsoen zorgt voor opwaardering van herfstgras
Vers gras meemengen in het rantsoen zorgt voor opwaardering van herfstgras

Hoe werkt dat eigenlijk, het meemengen van vers gemaaid gras in de voermengwagen? En wat levert het op en zijn er ook valkuilen?

Veeteeltredacteuren Florus Pellikaan en Jaap van der Knaap stellen die vragen aan Michiel Scherders uit Molenschot tijdens de nieuwe VeeteeltGRAS-podcast.

Jongveegras wordt melkveegras

Melkveehouder Scherders legt uit dat hij het najaarsgras opwaardeert van jongveegras naar melkveegras door dagelijks drie tot vier kilo droge stof vers gras mee te mengen in de voermengwagen. Hij bespaart er bovendien eiwit mee, maar waarschuwt wel voor de investering in arbeid.

Al 20 jaar ervaring met 170 kg stikstof

De Veeteeltredacteuren verwonderen zich ook over het verhaal van de naar Frankrijk geëmigreerde veehouder Friso Dijs. In Frankrijk geldt al sinds 2000 een stikstofnorm van 170 kg per hectare en dat heeft voor een herwaardering gezorgd van grasland. De koeien van Dijs grazen tot eind december buiten op percelen die zijn ingezaaid met klaver en kruiden. Door de hoge kunstmestprijzen strooide Dijs dit jaar geen stikstof. In plaats daarvan zette hij de compost in van de houtsnipperbodem in de stal. Zijn de ervaringen van Dijs wellicht toepasbaar in Nederland?

Klik hier om de hele podcast te luisteren.