Gras

Podcast: rapportcijfer tussen 6 en 8 voor grasseizoen 2022

De warme herfst zorgde er voor dat er zelfs half november nog kon worden ingekuild
De warme herfst zorgde ervoor dat er zelfs half november nog kon worden ingekuild

Het grasseizoen 2022 krijgt een rapportcijfer dat ligt tussen de 6 en de 8. Niet hoger vanwege de beperkte opbrengst, niet lager omdat er wel gras van goede kwaliteit is gewonnen.

Tot die slotsom komt ruwvoerspecialist Mark de Beer tijdens een gesprek met VeeteeltGRAS-redacteuren Florus Pellikaan en Jaap van der Knaap in de laatste VeeteeltGRAS-podcast van dit seizoen.

Grote regioverschillen, maar geen landelijk ruwvoertekort

Door het koude voorjaar en de droge zomer viel de grasopbrengst niet mee, maar toch maakte de groeizame herfst nog veel goed, zo constateren Florus en Jaap. Tot begin deze week liepen er nog melkkoeien buiten en werd er dankzij stalvoeren nog volop gras geoogst. Er werd zelfs nog gekuild half november.

Volgens Mark de Beer zijn er flinke verschillen in grasopbrengst tussen de regio’s, maar van een echt groot ruwvoertekort is geen sprake.

Jaarlijks graslandvernieuwing in Portugal

Voor de rubriek Gras bij de buren spreken Florus en Jaap met Olaf Maat in Portugal. Vanwege de droogte zaait hij jaarlijks zijn volledige grasland opnieuw in. Water is een belangrijk thema voor de melkveehouderij in Portugal. Door Westerwolds raaigras te gebruiken lukt het toch om nog een goede opbrengst te behalen in de relatief natte winterperiode.

Het is de laatste VeeteeltGRAS-podcast van 2022.

Klik hier om deze editie te beluisteren of eerder edities te volgen.