Gras

Pittige voorjaarskuilen bevatten veel suiker en gemiddeld eiwit

De voorjaarskuilen bevatten relatief jong gemaaid gras
De voorjaarskuilen bevatten relatief jong gemaaid gras

Dankzij 984 vem, 129 gram suiker en een NDF-gehalte van 427 zit er een pittige eerste snede graskuil onder het plastic.

Dat blijkt uit de analyses van meer dan 1000 kuiluitslagen van Eurofins Agro.

Krachtvoerkuilen

Door de hoge voederwaarde lijkt de eerste snede meer op krachtvoer dan op ruwvoer. De extreem hoge suikergehaltes, 129 ten opzichte van een langjarig gemiddelde van 88 gram per kg droge stof, is het gevolg van een zonnig voorjaar met koude nachten. Door het droge voorjaar kwamen voedingstoffen zoals stikstof matig beschikbaar en dat verklaart ook een gematigde hoeveelheid eiwit van 165 gram (ten opzichte van langjarig gemiddelde van 173).

Jong gemaaid

Dat er relatief jong gemaaid is wordt zichtbaar door een laag NDF-gemiddelde (427) en een hoge verteerbaarheid van 77,4 procent. Volgens Eurofins zijn de kuilen over het algemeen goed geconserveerd dankzij een drogestofpercentage van 42,6 procent en een pH van 4,8.

Structuur aanvulling

De pittige voorjaarskuilen vragen komende winter om voldoende aanvulling van structuur. Het is maar de vraag of dat afkomstig zal zijn van de tweede en derde grassnedes die recent zijn gemaaid. Ook deze zijn, door de goede groei- en inkuilomstandigheden in een jong stadium gemaaid.