Gras

Percentage weidegang blijft stijgen

Het aantal uren weidegang per koe per jaar daalt gestaag
Het aantal uren weidegang per koe per jaar daalt gestaag

Het percentage bedrijven dat weidegang toepast alsook het aantal koeien dat naar buiten gaat, blijft stijgen. Wel daalt het aantal uren weidegang per bedrijf per jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2021 steeg het percentage bedrijven met weidegang met 0,3 procent naar 82,7 en het percentage koeien dat naar buiten gaat met 0,5 procent naar 74,5 procent ten opzichte van 2020.

Zesde jaar op rij met stijging

Het is het zesde jaar op rij dat percentage weidegang stijgt. In 2015 lag het percentage bedrijven dat weidegang toepaste nog op 75,6 procent. Wel daalde het aantal uren weidegang in de afgelopen jaren van 1725 in 2013 naar 1301 afgelopen jaar. CBS stelt dat dat met name komt omdat er minder dag- en nacht weiden wordt toegepast. De mogelijke oorzaak is de groei van het aantal koeien per bedrijf waardoor de te beweiden percelen niet meer toereikend zijn voor dag- en nacht weiden.

Noord Holland koploper weidegang

De spreiding per provincie van de bedrijven die weidegang toepassen is groot. In Noord- Holland (97 procent) en Zuid Holland (95 procent) is de deelname het grootst, in Flevoland is het percentage bedrijven met weidegang met 47 procent het laagst.