Gras

Opvallend lage methaanuitstoot bij voorjaargras

Vooral in het voorjaar zorgt weidegras voor een lagere methaanuitstoot
Vooral in het voorjaar zorgt weidegras voor een lagere methaanuitstoot

Koeien die in het voorjaar onbeperkt worden geweid stoten tot dertig procent minder methaan uit dan koeien die een volledig kuilrantsoen op stal krijgen.

Dat blijkt uit de tweede jaarrapportage van het onderzoeksproject Graslandbeheer voor minder methaan en ammoniak.

Te hoge methaanemissiefactor in KringloopWijzer

Dat het voeren van vers gras, met name via weidegang, een emissiereductie op kan leveren van tien tot dertig procent bleek al uit de resultaten van het eerste jaar. De herhalingsopzet bevestigde in het tweede jaar de resultaten. De gemiddelde methaanproductie tijdens volledige weidegang was 17,2 gram per kg droge stof, bij zomerstalvoedering 18,3 gram per kg droge stof en bij graskuil 21,0 gram per kg droge stof. Volgens de onderzoekers toont het tweejarig onderzoek aan dat de methaanemissiefactor van vers gras mogelijk te hoog ingeschat wordt in de KringloopWijzer.

Minder methaan via voorjaarsgras

De onderzoekers constateerden een opvallend lage methaanuitstoot bij volledige weidegang in het voorjaar. In het eerste jaar lag dat op 14,2 gram per kg ds en in het tweede jaar op 14,8,. Een verklaring voor deze lage uitstoot werd niet direct gevonden en de onderzoekers willen daar graag meer fundamenteel onderzoek naar verrichten om de fermentatie van vers gras in de pens en darm beter te begrijpen.

Vers gras heeft een andere samenstelling dan graskuil. De bestendigheid, de verteerbaarheid en de verhouding tussen eiwit en energie zijn anders. Ook zorgt het inkuilproces ervoor dat het waslaagje van het gras verdwijnt. Wellicht dat het waslaagje invloed heeft op de methaanvorming. Ook is er een hypothese dat de afbraak van suikers bij vers gras mogelijk anders verloopt dan bij graskuil.