Gras

Opstallers en beweiders voeren evenveel ruw eiwit

In rantsoenen met veel vers weidegras is een kleiner aandeel ruw eiwit afkomstig uit krachtvoer
In rantsoenen met veel vers weidegras is een kleiner aandeel ruw eiwit afkomstig uit krachtvoer

Bij de deelnemers aan het project Koe en Eiwit was er in 2023 geen verschil in ruweiwitgehalte in het rantsoen tussen de bedrijven die de koeien jaarrond een stalrantsoen voerden en de bedrijven die de koeien weidden of vers gras op stal voerden.

Ruw eiwit in krachtvoer meest bepalend

Dit blijkt uit een analyse door onderzoekers van Wageningen Livestock Research van data uit de KringloopWijzers van de deelnemende bedrijven. De 146 deelnemers aan het project realiseerden in 2023 een gemiddeld ruweiwitgehalte in het rantsoen van 158 gram per kg droge stof, waar dat in 2020 nog 166 gram was. Deze daling is vooral gerealiseerd door het voeren van krachtvoer met een lager gehalte aan ruw eiwit.

Hogere productie op stalrantsoen

Afgelopen jaar was het ruweiwitgehalte in het totale rantsoen exact gelijk voor de bedrijven die geen vers gras voerden, de bedrijven die gemiddeld 0-3 kg droge stof per koe per dag aan vers gras voerden en de bedrijven waar de koeien op jaarbasis meer dan 3 kg droge stof uit vers gras haalden. Door de jaren heen is de melkproductie op de bedrijven die veel vers gras voeren gemiddeld wel 800 tot 1400 kg per koe per jaar lager dan op bedrijven die jaarrond een stalrantsoen voeren.

Op stalrantsoen meer ruw eiwit uit krachtvoer

De onderzoekers vonden tussen de verschillende bedrijven wel duidelijke verschillen in de herkomst van het eiwit in het rantsoen. Bij de stalrantsoenvoerders namen de koeien ongeveer evenveel kg ds op uit snijmais als uit krachtvoer. Dit krachtvoer had echter wel een duidelijk hoger ruweiwitgehalte dan het krachtvoer dat de versgrasvoerders aan hun koeien gaven. Daardoor was ook de aanvoer van ruw eiwit uit krachtvoer bij de stalvoerders veel hoger. Het ruweiwitgehalte in krachtvoer was bij de stalrantsoenvoerders in 2022 en 2023 zelfs nog gestegen ten opzichte van 2020 en 2021.