Gras

Onderzoek naar rol van grasland bij klimaatverandering

In het onderzoek wordt onder meer bekeken hoe grasland door meer diversiteit beter bestand kan zijn tegen klimaatextremen
In het onderzoek wordt onder meer bekeken hoe grasland door meer diversiteit beter bestand kan zijn tegen klimaatextremen

Op welke manier kan de diversiteit van grasland een rol spelen bij de klimaatverandering en hoe kunnen Nederlandse boeren gestimuleerd worden om dit type grasland meer in te zetten? 

Dat zijn de kernvragen van een zesjarig onderzoek van tien kennisinstituten en veertien maatschappelijke organisaties.

Veerkracht vergroten via grasland

De onderzoekers willen de impact analyseren van klimaatextremen zoals droogtes en overstromingen. Ook wordt onderzocht hoe grasland door meer diversiteit beter bestand kan zijn tegen klimaatextremen en hoe de regionale biodiversiteit ondersteund kan worden. 

Nieuwe bedrijfsmodellen

Binnen het project zullen onderzoekers van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht onderzoek doen naar graslanden die in gebruik zijn door de zuivelsector.

‘Zelfs als uit ons onderzoek blijkt dat graslanden met een hogere biodiversiteit win-winsituaties voor boeren en klimaat opleveren, zal de grootschalige toepassing ervan niet vanzelf gebeuren”, legt Hens Runhaar, milieu-bestuurskundige professor van de Universiteit Utrecht, uit. ‘Melkveehouders worden geconfronteerd met veel barrières om over te stappen naar een meer natuurinclusieve landbouwpraktijk.' 

Het team van de Universiteit Utrecht gaat daarom onderzoeken hoe graslanden met meer diversiteit kunnen worden gestimuleerd, onder meer door het verkennen van nieuwe bedrijfsmodellen, in nauwe samenwerking met boeren, agrifoodbedrijven, overheden en natuurbeschermings-ngo’s.

Het totale budget voor het zesjarige onderzoek is bijna 4 miljoen euro.