Gras

Nu ook doorzaaimengsels en zaaidrones in campagne ‘1001ha’ kruidenrijk

Ook kruidenrijke doorzaaimengsels vormen nu onderdeel van de campagne
Kruidenrijke doorzaaimengsels zijn een onderdeel van de campagne

De campagne ‘1001ha’ van Urgenda en LTO Nederland wordt dit jaar, naast kruidenrijke grasmengsels, aangevuld met doorzaaimengsels en drones. Boeren uit vijf provincies en een aantal losse gemeenten krijgen hierop korting.

De campagne gaat nu het vierde jaar in en voorheen kregen melkveehouders alleen korting op kruidenrijke grasmengsels. In dit vierde jaar komt daar een korting op doorzaaimengsels met kruiden en klavers bij. ‘Heeft de boer nog een goede grasmat, dan is doorzaaien een duurzame optie, omdat de bodem minder hoeft te worden bewerkt’, meldt Urgenda als reden.

Maximaal 3 hectare korting

Melkveehouders uit de provincies Drenthe, Friesland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg of uit de gemeenten Hof van Twente, Hardenberg, Berkelland, Ede, Wierden en in de Groene Stelling van Amsterdam krijgen op zowel de kruidenrijke grasmengsels als de kruidenrijke doorzaaimengsels maximaal 3 hectare korting.

Fossielvrij doorzaaien met drone

Naast het toevoegen van doorzaaimengsels aan de campagne krijgen vijf boeren ook de kans om de kruidenrijke grasmengsels door te zaaien met een drone. Hiermee wil Urgenda het fossielvrij zaaien stimuleren.

Bij het doorzaaien met drones worden zaden gebruikt die zijn ingepakt in kleine bolletjes. Deze kleine bolletjes, gemaakt van natuurlijke grondstoffen, houden vocht goed vast, waardoor de zaden gaan kiemen. Met de drone worden de zaden op de juiste plekken van het land neergestrooid. Eenmaal gekiemd groeien de wortels van de kiemplantjes makkelijk de bodem in.

Tijdsbesparing, vroeg doorzaaien en droogte aanpakken

Voor de ontwikkeling van de zaadbolletjes werd in 2020 met het inzaaien met drones gestart op zandgronden. Afgelopen voorjaar is dit uitgebreid naar klei- en veengronden. Door de drone kan op klei- en veengronden eerder worden gezaaid, omdat er niet over nat grasland gereden wordt.

Op zandgronden kunnen droge stukken beter en makkelijker worden opgevuld met kruiden, waardoor de vochthuishouding van het land beter wordt. ‘Met de drone kan heel specifiek worden gezaaid, zoals het specifiek doorzaaien van kalere en aangetaste plekken’, vertelt Arjan Jansma van Qlobel – het bedrijf dat de drones en zaadbolletjes heeft ontwikkeld. Ook kan er volgens Jansma een camera aan de drone gehangen worden om kruiden in grassen te herkennen en het percentage kruiden in te schatten. De focus ligt nu echter vooral op het doorzaaien.

Daarnaast zorgen de zaaidrones voor tijdsbesparing. ‘De snelheid waarmee de drone doorzaait hangt af van verschillende factoren zoals de vorm van het perceel, hoe vaak de drone moet keren en vliegbeperkingen. Gemiddeld zaait de drone vijf tot tien hectare per uur in met twee tot drie kg klaver', licht Jansma toe.

Nieuwe zaadleveranciers als partners

Waar er in de campagne eerst met één zaadleverancier werd samengewerkt, is dit inmiddels uitgebreid naar zeven. Met Wij.Land wordt sinds dit jaar samengewerkt voor het doorzaaien in veengebieden. Daarnaast heeft LTO Noord zich bij de campagne aangesloten om gemeenten in Noord-Nederland te betrekken.