Gras

Nieuw onderzoek naar verband tussen weidegang en diergezondheid

Op weidebedrijven wordt gekeken naar het verband tussen weidegang en diergezondheid
Op weidebedrijven wordt gekeken naar het verband tussen weidegang en diergezondheid

Aeres Hogeschool Dronten gaat de komende vier jaar onderzoek doen naar de invloed van weidegang op de diergezondheid. Tot nu toe is onvoldoende duidelijk of en in welke situaties weidegang (on)gezond is voor melkkoeien. 

Er is wel kennis over beweiding en over diergezondheid, maar onderzoek naar het verband tussen de twee is vaak verouderd of gedaan in het buitenland waar andere praktijkomstandigheden zijn dan in Nederland. ‘Het is geen klein project. Daarom gaat er komende vier jaar bij Aeres een PhD-student, Iris de Munck, aan de slag met dit onderzoek’, aldus projectleider Agnes van den Pol, lector Grasland en Beweiding aan Aeres Hogeschool Dronten.

Onderzoek net gestart

De precieze uitwerking van de onderzoeken staan volgens Van den Pol nog in de kinderschoenen aangezien eerder deze maand het project pas van start is gegaan. ‘In het project staat praktijkonderzoek hoog op de agenda’, aldus Van den Pol. Bij bedrijven die aan beweiding doen worden straks gegevens omtrent diergezondheid verzameld en het weidegangsysteem en de grasgroei- en kwaliteit worden goed in kaart gebracht. ‘Zodra het onderzoek iets waardevols heeft opgeleverd, wordt dat naar buiten gebracht. We zijn nog op zoek naar meer praktijkbedrijven om onderzoek op uit te kunnen voeren. Daar volgt later een oproep voor met meer informatie over wat zo’n onderzoek inhoudt.’

Weidegang als uitgangspunt

In het onderzoek is weidegang het uitgangspunt, er wordt geen vergelijking gemaakt met opgestalde koeien. Uiteindelijk moet het onderzoek een adviesmodel opleveren dat leidt tot productieve en gezonde weidende koeien. Dat in combinatie met de verschillende stal-, melk- en beweidingssystemen en binnen de kaders van milieuwetgeving.

Het onderzoeksproject Gezond Weiden is een samenwerkingsverband met vele partners. Op dit moment werken Aeres Hogeschool Dronten, Barenbrug, Royal GD, LTO Nederland, Stichting Stimuland, Veerkracht, Wageningen University en Research en een aantal melkveebedrijven mee aan het project.