Gras

Niet eerder zo laag ruw eiwit bij VKA-deelnemers

Door een hoge gewasopbrengst daalde het stikstofbodemoverschot vorig jaar fors
Door een hoge gewasopbrengst daalde het stikstofbodemoverschot vorig jaar fors

Het ruweiwitgehalte in het rantsoen van de deelnemers van Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) lag vorig jaar op 158 gram per kg droge stof.

Dat is het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar, zo blijkt uit een analyse van 220 KringloopWijzers van de deelnemers.

Lager krachtvoerverbruik

Om de stikstofuitstoot en de ammoniakemissies te verlagen is het optimaliseren van het rantsoen een van de belangrijkste maatregelen. Het lagere eiwit in het (kuil)gras vorig jaar is een van de oorzaken van het lage ruw eiwit in het totale rantsoen. 

Om dat te compenseren werd vorig jaar wel krachtvoer gekocht met een hoger eiwitgehalte (gemiddeld 213 in 2021 tegenover 205 in 2020), maar er werd niet meer krachtvoer gevoerd. Het krachtvoerverbruik daalde met 25,3 kg per 100 kg melk naar het laagste niveau in jaren.

Stikstofbodemoverschot onder de 100

Het lagere eiwitniveau in het totaalrantsoen zorgde er mede voor dat de stikstofefficiëntie van de veestapel steeg naar 27,3 procent. Door de hoge gewasopbrengsten vorig jaar bij een gelijkblijvende mestgift was de stikstofefficiëntie op het land erg groot. 

Het stikstofbodemoverschot daalde voor het eerst in vijf jaar onder de 100 kg N per hectare op zandgrond. Van alle VKA-deelnemers behaalde 70 procent van de bedrijven de norm.