Gras

Meer mais en droger inkuilen maken lager NDF-gehalte graskuil mogelijk

Hoe lager het aandeel snijmaiskuil, in het rantsoen hoe hoger het NDF-gehalte in graskuil moet zijn voor een gezonde penswerking
Hoe lager het aandeel snijmaiskuil in het rantsoen, hoe hoger het NDF-gehalte in graskuil moet zijn voor een gezonde penswerking

Een NDF-gehalte in graskuil van 400 tot 500 gram per kilo droge stof is optimaal voor een goede balans tussen penswerking en methaanuitstoot. De nadelen van een lager NDF-gehalte in gras kunnen worden gecompenseerd door droger in te kuilen en meer mais te voeren.

Deze conclusie trekken veehouders en begeleiders van het Netwerk Praktijkbedrijven uit hun zoektocht naar de samenstelling van een graskuil die enerzijds de methaanemissie beperkt, maar anderzijds de basis is voor een gezonde penswerking, een hoge melkproductie en een goede voerefficiëntie.

Minder NDF, droger inkuilen

Het NDF-gehalte geeft het gewicht aan celwanden in ruwvoer aan. Hoe minder NDF in het rantsoen, hoe lager de methaanuitstoot. Maar als een koe te weinig celwanden opneemt, werkt de pens niet goed en dat is nadelig voor de diergezondheid en voerefficiëntie. Jonger maaien resulteert in een kuil met een lager NDF-gehalte. De nadelen hiervan kunnen deels worden gecompenseerd door droger in te kuilen voor een rustiger passagesnelheid in de pens. Gras met een hoog NDF-gehalte kan natter worden ingekuild.

Minder mais vraagt hoger NDF

Mais in het rantsoen zorgt voor rust in de pens. Een hoger aandeel mais in het rantsoen kan daarmee de nadelen van graskuil met een lager gehalte aan NDF compenseren. Of, andersom geredeneerd, veehouders die ervoor kiezen om gras relatief jong (met weinig stengel en veel blad) te maaien, kunnen de nadelen hiervan opvangen met extra mais in het rantsoen.

Vuistregels voor optimum

Op basis van het gehalte aan NDF en het aandeel snijmais in het rantsoen heeft het netwerk vuistregels opgesteld. Bij een rantsoen met 70 procent mais en 30 procent gras heeft een graskuil met 450 NDF een optimaal percentage droge stof van 40. Bij 425 NDF is dat 50 procent en bij 400 NDF 60 procent. Bij een rantsoen met 100 procent graskuil is dat 500 NDF en 40 procent droge stof, 475 NDF en 50 procent droge stof en 450 NDF en 60 procent droge stof.