Gras

Kruidenrijk grasland heeft minder draagkracht

Kruiden wortelen anders dan Engels raaigras, wat effect heeft op de draagkracht van de zode
Kruiden wortelen anders dan Engels raaigras, wat effect heeft op de draagkracht van de zode

Grasland dat is ingezaaid met een kruidenrijk mengsel, heeft minder draagkracht dan grasland dat is ingezaaid met enkel Engels raaigras.

Dit blijkt uit onderzoek op veengrond op Kennis Transfer Centrum (KTC) Zegveld.

Beworteling en zodevorming

Kruiden in kruidenrijk grasland hebben vaak een penwortel die diep de bodem in gaat. Dit zou effect kunnen hebben op de draagkracht van grasland, die onder andere afhankelijk is van de dichtheid van de beworteling. Daarnaast bevatten kruidenrijke mengsels vaak minder zodevormende grassen, omdat deze minder concurreren met de kruiden. Ook dit zou effect kunnen hebben op de draagkracht. Op veengrond is draagkracht juist extra belangrijk om in het voor- en najaar te kunnen beweiden.

Penetrometer en koeienpootmethode

De onderzoekers vergeleken de zodevorming en draagkracht van vijf mengsels op veengrond. Het ging hierbij om twee mengsels voor productief kruidenrijk grasland, twee mengsels voor extensief kruidenrijk grasland en Engels raaigras als referentie. De draagkracht werd gemeten met behulp van een zogenaamde penetrometer, waarmee de druk wordt gemeten die nodig is om een metalen pen in de grond te drukken. Daarnaast werd ook gemeten met de zogenaamde ‘koeienpootmethode’, waarbij de insporing van een vallend gewicht wordt bepaald.

Zode leek minder dicht

De proefvelden met Engels raaigras bleken een hogere draagkracht (bepaald met de penetrometer) te hebben dan de proefvelden met kruidenrijke mengsels. Daarnaast leek de insporing (bepaald met de koeienpootmethode) in de veldjes met Engels raaigras minder diep dan in de veldjes met kruiden, maar dit verschil was niet statistisch significant. Ook leek de zode met enkel Engels raaigras dichter, maar ook dit verschil is volgens de onderzoekers statistisch niet hard te maken.