Gras

KringloopWijzer geeft nu ook inzicht in koolstofbalans

Meer grasland in het bouwplan helpt om koolstof vast te leggen
Meer grasland in het bouwplan helpt om koolstof vast te leggen

De KringloopWijzer 2022 geeft inzicht in de koolstofbalans van zand-, klei- en lössgronden en de afbraak van koolstof van veengronden.

De toevoeging van gegevens over de opbouw en afbraak van organische stof in de bodem is een van de belangrijkste wijzigingen in de 2022-versie van de KringloopWijzer ten opzichte van de versie van 2021.

Belangrijk voor klimaatopgave

De opbouw en afbraak van organische stof in de bodem bepaalt voor een belangrijk deel de netto broeikasgasemissie van de melkveehouderij. Omdat er voor de sector een grote opgave ligt om de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren te verlagen of compenseren, is besloten veehouders nu al inzicht te geven in de opbouw en afbraak van bodemkoolstof op hun bedrijf. De koolstofbalans op een bedrijf kan onder andere worden verbeterd door meer grasland op te nemen in het bouwplan en bestaand grasland niet te scheuren. Ook groenbemesters en achtergelaten gewasresten zorgen voor de opbouw van bodemkoolstof.

Cijfers nog indicatief

De gepubliceerde cijfers over de koolstofbalans geven overigens een indicatie. De berekeningen zijn deels nog gebaseerd op regionale standaarden. Het is de bedoeling om de cijfers in de komende jaren meer bedrijfsspecifiek te maken. De beheerders van de KringloopWijzer hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over dit nieuwe onderdeel op een rij gezet. Klik hier om de vraag-en-antwoordlijst te bekijken.

Sphere en Cowtoilet op RAV-lijst

In de 2022-versie van de KringloopWijzer zijn meer wijzigingen doorgevoerd. Zo geeft het uitvoerrapport beter inzicht in de ammoniakemissie en de mogelijkheden om deze te beïnvloeden. Ook zijn een aantal emissiearme stalsystemen toegevoegd aan de RAV-lijst, zoals stallen die zijn uitgerust met de Lely Sphere en het CowToilet van Hanskamp. Ook is het mogelijk het gebruik van digestaat in te voeren en is de lijst met voedermiddelen uitgebreid. Een overzicht van de belangrijkste aanpassingen is hier te downloaden.