Gras

Kabinet wil grasland behouden ondanks afbouw derogatie

Om deelname aan derogatie en behoud van grasland te stimuleren heeft het kabinet voor de komende drie jaar 130 miljoen euro beschikbaar
Om deelname aan derogatie en behoud van grasland te stimuleren heeft het kabinet voor de komende drie jaar 130 miljoen euro beschikbaar

Het kabinet wil voorkomen dat grasland wordt omgezet in bouwland als gevolg van het afbouwen van de derogatie.

Dit blijkt uit de brief waarmee voormalig minister van landbouw Henk Staghouwer de Tweede Kamer op de hoogte bracht van de concept-derogatiebeschikking.

Grasland blijft nodig

Afbouwen van de derogatie zou er toe kunnen leiden dat grasland wordt omgezet in bouwland voor de teelt van uitspoelingsgevoelige gewassen. Behoud van grasland is volgens Staghouwer dan ook nodig om te voldoen aan de eisen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. ‘Bovendien is grasland nodig voor weidevogels die onderdeel uitmaken van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn’, schrijft hij.

Deelname derogatie stimuleren

Omdat derogatiebedrijven verplicht minimaal 80 procent grasland moeten hebben wil het kabinet stimuleren dat veehouders de komende jaren een derogatievergunning blijven aanvragen. Hiervoor is een transitievergoeding van 130 miljoen euro beschikbaar, maar de vraag is of dit voldoende is om ondernemers zover te krijgen. Het kabinet gaat nog onderzoeken hoe na het aflopen van de derogatie het behoud van grasland kan worden geborgd.