Gras

Hogere melkproductie uit weidegras bij kurzrasen

Bij kurzrasen eten koeien alleen de nieuwe topjes, waar veel energie en eiwit in zit
Bij kurzrasen eten koeien alleen de nieuwe topjes, waar veel energie en eiwit in zit

Koeien die beweiden volgens het systeem van kurzrazen realiseren een hogere melkproductie per hectare weidegras dan koeien die weiden volgens het systeem van Nieuw Nederlands Weiden. 

Dat blijkt uit een onderzoek van het Louis Bolk Instituut, in samenwerking met Wageningen Livestock Research op KTC Zegveld. De onderzoekers vergeleken de twee beweidingssystemen met elkaar op verschillende aspecten, zoals draagkracht, biodiversiteit en productie.

Het Nieuw Nederlands Weiden ofwel roterend standweiden, wordt veel ingezet in Nederland terwijl kurzrazen vooral in Duitsland en op biologische bedrijven wordt toegepast.  

Meer melk uit weidegras

‘Kurzrasen is een extreme vorm van standweiden die het gras heel kort houdt. De koeien eten alleen de topjes die terug groeien’, vertelt Nyncke Hoekstra, die vanuit Louis Bolk bij het onderzoek betrokken is. ‘Dat is het deel met de meeste energie en eiwit, wat terug is te zien in de melkproductie van vee dat in een kurzrasensysteem weidt. Gecorrigeerd naar melkgehalten en ruw- en krachtvoeropname naast weidegang, is de melkproductie per hectare weidegras hoger dan bij roterend standweiden, ondanks de lagere grasproductie.’ 

Dichte zode

De draagkracht van de bodem is groter bij kurzrasen dan bij roterend standweiden. ‘De koeien maken er eigenlijk een soort schapenweide van met een dichte zode, wat voor de draagkracht erg belangrijk is. Nu is het onderzoek wel in 2018 geweest, tijdens een droge zomer. Onder die omstandigheden heeft de hogere draagkracht dus niet direct geleid tot meer beweidingsdagen of minder vertrappingsschade’, aldus Hoekstra.

Minder wormen en insecten

Op die twee aspecten scoort kurzrasen positief, maar qua biodiversiteit heeft het systeem ook nadelen, zo blijkt uit de proef. ‘Met kurzrasen zijn er erg weinig verliezen, dus ook weinig gewasresten in de bovenste laag van de bodem, de strooisellaag. Zo’n strooisellaag is belangrijk voor wormen, bijvoorbeeld de rode regenwormen. Die fungeren als voedsel voor weidevogels’, geeft Hoekstra aan. Ook is er in een kurzrasenperceel vrijwel geen sprake van pollen gras, waar insecten in leven en waar kuikens zich kunnen verschuilen. 

Bedrijfsspecifieke weidesystemen

‘Voor elk weidesysteem zijn er voor- en nadelen, zo ook bij kurzrasen. Daarom is het ook interessant om de beweidingssystemen breder te onderzoeken en zo voor elke regio en bedrijfsafhankelijke doelen te kunnen kijken welk systeem het beste past’, besluit Hoekstra.

Het hele rapport over kurzrasen en roterend standweiden is hier te downloaden.