Gras

Hoe beïnvloeden kruiden emissies en de melksamenstelling?

Er wordt onderzocht hoeveel invloed een bepaalde hoeveelheid kruiden heeft op emissies en de melksamenstelling
Er wordt onderzocht hoeveel invloed een bepaalde hoeveelheid kruiden heeft op emissies en de melksamenstelling

Het project BioDiverseMelk onderzoekt het effect van kruiden op methaanemissies en stikstofbenutting. Ook kijken de onderzoekers naar de melksamenstelling na inname van een bepaalde hoeveelheid kruiden.

De uitvoering van het onderzoek vindt plaats op de Dairy Campus in Leeuwarden en gebruikt een zogenaamde dosis response methode om te zien wat het effect van een bepaalde hoeveelheid kruiden is op emissies en melksamenstelling. ‘Op basis van 3, 6 en 9 kg droge stof van de kruiden, die in monocultuur gezaaid zijn op Dairy Campus, kunnen we meten wat de response is. Zo krijgen we concrete informatie over het effect van een hoeveelheid kruiden. Zo ontstaat er een beeld over hoeveel kruiden de veehouder idealiter zaait’, vertelt onderzoeker Ronald Zom.

Kruidenrijke melkstroom

Binnen de proef wordt de stikstofbenutting en methaanemissie gemeten, maar ook de melkproductie en samenstelling van de melk. Met de samenstelling kijken ze in de proef naar eventuele economische verwaarding. Zo start er in september een groep studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein met het onderzoeken van kruidenrijke melkstromen. ‘Een aspect dat daarin mee is te nemen is een methode om melk te screenen op aanwezigheid van stoffen die bij een kruidenrijk rantsoen horen. Op die manier is het eenvoudig te identificeren wanneer een melkstroom kruidenrijk is’, aldus Zom.

Database met kruidenkennis

Een ander doel binnen het project BioDiverseMelk is bestaande wetenschappelijke kennis te verzamelen. Zo is er een lijst van 80 kruiden en grassen opgesteld met informatie over de standvastigheid, geschiktheid voor verschillende grondsoorten, beworteling, diergezondheid en voederwaarde van kruiden. Deze informatie, gecombineerd met de resultaten van de lopende proeven, wordt opgenomen in een database om veehouders zoveel mogelijk te ondersteunen in het telen van kruidenrijk grasland.