Gras

Grote melkveebedrijven boeken grootste winst in weidegang

Twee derde van melkveebedrijven met meer dan 200 GVE paste in 2021 weidegang toe
Twee derde van de melkveebedrijven met meer dan 200 gve paste in 2021 weidegang toe

Grote melkveebedrijven hebben afgelopen vijf jaar de grootste vooruitgang geboekt in weidegang. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2021 paste 65 procent van de bedrijven met meer dan 200 grootvee-eenheden (gve) weidegang toe. Dat percentage ligt beduidend hoger dan in 2016, toen net iets meer dan de helft (52 procent) van deze bedrijven de koeien weidde.

Ook het percentage dieren met weidegang op bedrijven met meer dan 200 gve nam fors toe: van 42 procent in 2016 tot 56 procent in 2021.

Ook groei in klasse tussen 150 en 200 gve

In de categorie bedrijven tussen de 150 en 200 gve nam het percentage weidende dieren en bedrijven eveneens flink toe in dezelfde periode. Kwam in 2016 61 procent van de melkkoeien op deze bedrijven in de wei, in 2021 was dat opgelopen tot driekwart.

Het aantal bedrijven dat weidegang toepaste, groeide in deze categorie in vijf jaar tijd van 65 tot 77 procent.

Minder vooruitgang op kleinere bedrijven

In de categorie 100 tot 150 gve was de vooruitgang in weidegang iets kleiner. Daar weidde in 2021 83 procent van de bedrijven de koeien, ten opzichte van 75 procent in 2016. In de categorie 50 tot 100 gve groeide het percentage weidende bedrijven in die periode van 86 tot 89 procent, terwijl in de categorie met 0 tot 50 gve het percentage weidende bedrijven in 2021 op 91 uitkwam, één procentpunt lager dan in 2016.

Gemiddeld kwam in 2021 75 procent van de melkkoeien in de wei en paste 83 procent van de melkveehouders weidegang toe.