Gras

Groeizaam 2021 goed voor BES-deelnemers 2022

Deelnemers aan de BES-pilot brengen in kaart wat de gevolgen zijn van het aanwenden van meer dierlijke mest in plaats van kunstmest
Deelnemers aan de BES-pilot brengen in kaart wat de gevolgen zijn van het aanwenden van meer dierlijke mest in plaats van kunstmest

Het groeizame jaar 2021 heeft gevolgen voor de vijftig bedrijven die deelnemen aan de pilot Bedrijfs Eigen Stikstofnormen (BES-pilot).

De bemestingsnormen voor het nieuwe jaar zijn gebaseerd op het opbrengstgemiddelde van de drie voorgaande jaren, zo schrijft Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) op haar website.

Bemestingruimte 20 kg omhoog

De gemiddelde hoeveelheid kg stikstof per hectare ligt dit jaar op 292 kg voor de 20 deelnemende bedrijven uit het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek, terwijl die in 2022 nog op 272 kg N lag.

Dat er meer stikstof uit dierlijke mest mag worden aangewend, komt doordat in 2021 nog gerekend werd met drie droge, en daarmee minder productieve jaren. In 2021 kon er door voldoende regen juist wel veel voer gewonnen worden.

Derde en afsluitende jaar

Aan de BES-pilot doen naast 20 VKA-bedrijven ook de deelnemende bedrijven van het project Koeien& Kansen mee. Zij hebben ontheffing gekregen om van de geldende bemestingsnormen af te wijken. In het project wordt gekeken wat de gevolgen zijn van het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest om daarmee de kringloop beter te sluiten.

Dit jaar is het derde jaar van de pilot en de resultaten worden eind dit jaar geëvalueerd. De uitkomsten zijn van belang voor de besluitvorming binnen het ministerie van LNV over een eventueel vervolg van de BES-pilot in 2023.