Gras

Gras@vies helpt landbouwer op weg naar duurzame eiwittransitie

De teelt van grasklaver kan een goede bijdrage leveren aan duurzame eiwitproductie
De teelt van grasklaver kan een goede bijdrage leveren aan duurzame eiwitproductie

Het adviesbureau Gras@vies te Bocholt is uitgekozen om in het kader van de Vlaamse eiwitstrategie landbouwers te ondersteunen om van grasklaver een succesverhaal te maken.

Hiermee wil Vlaanderen de eiwitvoorziening van eigen bodem versterken.

Grasklaver als belangrijke eiwitteelt

Voor het produceren van efficiëntie duurzame dierlijke producten is er nood aan plantaardig eiwit. Het bureau Gras@vies is een volledig nieuw project waarvoor een aanvraag werd ingediend bij het Vlaams parlement. Uiteindelijk is dit initiatief verkozen tot realisatieproject waardoor het steun zal krijgen van het Departement om het voorstel op te zetten. ‘We zien dat heel wat landbouwers op gevoel omgaan met hun grasteelt. Aangezien gras een belangrijke eiwitteelt is voor de melkveehouderij, proberen we met Gras@vies alles uit de kast te halen. Vooral grasklaver biedt naar eiwitproductie in de grasmat toe veel kansen. Gras@vies wil zich daarom voornamelijk toespitsen op deze teelt‘, weet Stef Keppens projectverantwoordelijke bij PVL Bocholt en adviseur binnen het project Gras@vies. ‘Door ervaring en tips uit te wisselen met de boeren, willen we helpen grasklaver effectief in hun grasmat te houden.’

Vlinderbloemigen interessant

In het kader van het nieuw aankomende MAP wordt er vanuit de overheid opgedragen de bemesting te drukken, wat de teelt van vlinderbloemigen interessant maakt. Maar ook het nieuwe Vlaamse GLB 2021-2027, maakt de teelt interessant omdat voor meerjarige ecoteelten vlinderbloemigen zoals grasklaver kunnen worden ingezet. 

De teelt heeft nog troeven binnen de uitdagingen waarmee de landbouw geconfronteerd wordt. Denk naast de vraag naar eigen eiwitvoorziening en minder (kunst)mestgift, ook aan de vraag naar het vastleggen van organische bodemkoolstof en het drukken van de gewasbeschermingsmiddelen. De combinatie van bovenstaande elementen maakt dat de teelt, naast de bijhorende eiwitopbrengst een belangrijke rol zal spelen in de verduurzaming van de landbouwsector, zowel op klimatologisch als milieukundig vlak.

Meerdere proefcentra

Gras@vies werkt samen met meerder proefcentra. Bij ieder proefcentra staat een persoon centraal die binnen het project ook adviseur is voor boeren. Partners zijn PVL Bocholt, Pibo campus, Hooibeekhoeve, Inagro en ILVO die een adviseur op dit project hebben staan. Ook Boerenbond, MilkBe en drietal landbouwers zijn partners.