Gras

Grasland speelt sleutelrol bij oplossen stikstofcrisis

Verdwijnen van grasland heeft gevolgen voor klimaat en biodiversiteit
Verdwijnen van grasland heeft gevolgen voor klimaat en biodiversiteit

Als het inkrimpen van de veestapel als oplossing voor de stikstofproblematiek gepaard gaat met het teruglopen van het graslandareaal, dan schiet het klimaat en de biodiversiteit daar niets mee op.

‘Grasland moet een onderdeel zijn van de oplossing’, vertelt Nick van Eekeren vandaag aan het dagblad Trouw. De onderzoeker van het Louis Bolk Instituut vreest dat grasland van stoppende boeren wordt ingezet voor wegen of de bouw, of geploegd wordt voor de teelt van akkerbouwgewassen.

Gezonde bodem dankzij grasmat

Het verdwijnen van grasland heeft niet alleen gevolgen voor de maatschappelijke waarden, maar vooral ook voor het bodemleven en de biodiversiteit. ‘Een gezonde bodem met veel bodemleven houdt meer organische stof vast’, aldus Van Eekeren. ‘Dat is goed voor het klimaat, omdat een gezonde bodem meer koolstof vastlegt. Het helpt ook de waterkwaliteit en de waterhuishouding, omdat er vocht wordt vastgehouden en er minder nitraat uitspoelt naar het grondwater.’

Ook Wim de Vries, hoogleraar milieusysteemanalyse in Wageningen pleit voor het behoud van graslanden in Trouw. 'Het heeft geen zin om je blind te staren op stikstof, terwijl er ook belangrijke opgaven liggen voor het klimaat en de waterkwaliteit. We moeten de problemen samen aanpakken.'