Gras

Grasland beregenen kan nog goed uit, volgens De Marke

De Marke beregent in het voorjaar gras en in de zomer mais
De Marke beregent in het voorjaar gras en in de zomer mais

Beregenen van grasland op droge zandgrond in de maanden mei en juni is ook bij de huidige hoge energieprijzen nog steeds rendabel.

Dit concluderen onderzoekers van Wageningen Livestock Research op basis van ervaringen op agro-innovatiecentrum De Marke.

Op basis van bodemsensoren

Op De Marke is in de maand mei al volop beregend om de grasgroei op gang te houden. Op de huiskavel van 35 hectare gebeurt dit met een elektrische pomp en een ondergronds buizenstelsel. Voor het beregenen van de veldkavel is een trekker-aangedreven pomp beschikbaar. Bij het nemen van beslissingen over beregening wordt onder andere gebruikgemaakt van de informatie van bodemsensoren.

Beregenen nu effectief

Volgens de onderzoekers is beregenen van grasland in de maanden mee en juni het meest effectief. In deze maanden is de temperatuur relatief laag, is er voldoende zon en zijn de dagen lang. Het gras is bemest en wil daardoor hard groeien. Op basis van de resultaten van eerder onderzoek op proefbedrijf Cranendonck gaan de onderzoekers er vanuit dat 1 mm water uit beregening circa 15 kg ds gras oplevert.

Kosten elektrisch lager dan opbrengsten

Als de waarde van een kilo ds gras wordt gesteld op 25 cent dan levert 1 mm beregenen 3,75 euro extra opbrengst. De kosten om een millimeter water via elektrisch beregenen op het land te brengen bedragen op De Marke nu circa 3,15 euro. Dit is inclusief arbeid en afschrijving en onderhoud van de installatie. Elektrisch beregenen kan dus nog goed uit.

Beregenen met diesel duurder

Voor beregenen met diesel van 1,60 euro per liter komt de rekensom minder gunstig uit. Met dit systeem ligt de kostprijs voor beregenen op 5,20 euro per millimeter, hoger dus dan de grasopbrengst. ‘Maar als de installatie weinig kost en arbeid niet gerekend wordt, zal de kostprijs onder de grasopbrengst liggen’, geven de onderzoekers aan. Daarbij is het voordeel van beregenen niet alleen uit te drukken in grasopbrengst, maar ook in behoud van de kwaliteit van de zode, benutting van meststoffen en continuïteit van weidegang.

In de zomer op maisland

De Marke kiest er dan ook voor op om gras te blijven beregenen in het voorjaar. In de warme zomermaanden is het gras veel minder groeizaam en is beregenen volgens het agro-innovatiecentrum minder effectief. Dan zet De Marke de beregeningscapaciteit in op maisland. Dat levert in de zomer per millimeter water twee keer zo veel opbrengst op als beregenen van grasland.