Gras

Gras als groene motor in drie pilots rondom eiwit

Het eigen geteelde eiwit beter benutten staat centraal in het project Homemade Eiwit
Het eigen geteelde eiwit beter benutten staat centraal in het project Homemade Eiwit

Door de hoge voerprijzen is het benutten van eigen ruwvoer steeds aantrekkelijker.

Daarmee wordt gras lucratiever en ook het sturen met eiwit uit eigen gras. Drie projecten geven glans aan het verzilveren van gras.

Gras wint aan belangstelling

‘Gras en eiwit doen ertoe’, stelt Kees-Jaap Hin, wanneer hij antwoordt op de vraag waarom er zoveel grasgerelateerde projecten bestaan. Als secretaris van Stichting Weidegang doet het hem deugd dat gras en eiwit in de belangstelling staan. ‘Dertig jaar lang heeft de focus van boeren en onderzoekers op de koe gelegen. Maar de grond en het gras dat er groeit, zijn ook belangrijk.’

Vers gras goedkoper

Afgelopen jaar gingen de pilots Grip op Gras, Homemade Eiwit alsook de pilot Koe en Eiwit van start. Kees-Jaap Hin onderschrijft dat de thema’s door de hoge voerprijzen momenteel extra relevant zijn. Meer vers gras in de koe is de makkelijkste knop om aan te draaien, als veehouders de voerkosten in de hand willen houden. ‘Vers gras is goedkoper dan ingekuild gras, het voordeel beweegt tussen de 5 en de 10 cent per kilo droge stof’, geeft hij aan.’

Eigen eiwit benutten

Binnen het project Grip op Gras leren deelnemers om meer vers gras om te zetten in melk. Bij Homemade Eiwit is het doel om zoveel mogelijk van het eigen geteelde eiwit te benutten. In de vierjarige praktijkpilot Koe en Eiwit gaan 153 melkveehouders samen met hun voeradviseur en een extra begeleider (in totaal 45) ontdekken welke mogelijkheden en onmogelijkheden het voerspoor biedt.

Lees het hele verhaal van de drie graspilots in VeeteeltGRAS, dat deze week samen met Veeteelt in de brievenbus valt.