Gras

Gezocht: oplossingen tegen verdrogen grasland

Droge periodes zoals hier in 2018 zorgen voor grote ruwvoertekorten
Droge periodes zoals hier in 2018 zorgen voor grote ruwvoertekorten

Het belang van het langer vasthouden van water in de bodem neemt steeds meer toe om droge periodes te overbruggen, zodat gras kan blijven groeien.

Daarom zijn er diverse initiatieven gestart om water in de bodem te houden, maar die zijn nog niet allemaal even succesvol. ‘Elke maatregel die helpt om water langer vast te houden, draagt bij aan duurzaam waterbeheer’, zo vertelt Arjan Budding, projectleider duurzaam waterbeheer bij Wageningen Universiteit.

Verdamping neemt toe

Volgens Budding valt er jaarlijks in Nederland zo’n 850 millimeter neerslag. Dat is voldoende om de verdamping op te vangen, die komt jaarlijks uit op zo’n 600 millimeter. Maar de afgelopen 60 jaar is de verdamping wel met 60 millimeter toegenomen, en de verwachting is dat de verdamping de komende decennia verder toeneemt. De kans op herhaling van een droogte als in 2018 wordt daardoor elk jaar groter.

Zandgrond verrijken met klei

Budding en zijn collega’s volgen daarom met belangstelling de pilots zoals het bevloeien van graslandpercelen in de winter om het waterpeil hoger te krijgen alsook het verrijken van zandgronden met klei. De eerste resultaten zijn hoopgevend, maar ze toonden helaas nog niet een meetbare hogere grasopbrengst. Ook de keus voor dieperwortelende grasrassen kan er aan bijdragen dat gras langer blijf groeien.

Functie volgt peil

Volgens de Budding zal de knop 180 graden om moeten en zal er anders naar het waterbeheer gekeken moeten worden. Omdenken dus.‘Ik heb zestien jaar bij het waterschap gewerkt en daar was en is het uitgangspunt: peil volgt functie. Maar die vorm van maakbaarheidsdenken is niet lang meer houdbaar. We moeten naar een waterbeheer waarbij het uitgangspunt wordt: functie volgt peil.’

Lees het hele verhaal over het vasthouden van water in de bodem in VeeteeltGRAS, dat deze week samen met Veeteelt in de brievenbus valt.