Gras

Einde derogatie en veel weidegang gaan prima samen

weiden
Wanneer koeien buiten zijn, zorg dan dat ze ook echt grazen.

‘Als je efficiënt weidt en goed nadenkt over de mestvoorraad, dan hoeft de afloop van derogatie echt niet te zorgen voor de afname van het aantal uren weidegang.’ 

Dat stelt Harm Rijneveld, docent en zelfstandig adviseur, die samen met Aart Pellikaan van PPP-Agro Advies de Derogatiewijzer ontwikkelde.  

Inzicht in mestvoorraad

De Derogatiewijzer is een rekenmodel dat onder meer inzicht geeft in de gevolgen van weidegang voor de mestvoorraad. Rijneveld: ‘Een veestapel van honderd koeien met jongvee heeft een mestproductie van 10 kuub per dag. Als de koeien 120 dagen per jaar zes uur weiden, brengen ze jaarlijks 300 kuub mest naar het land. Als je weet hoe klein het aandeel weidemest is van de totale mestproductie, dan ga je de koeien toch niet opstallen?’ 

Koeien hongerig naar buiten

Het rekenmodel helpt volgens Rijneveld bij het plannen van de mestverdeling per hectare en de gewenste grasopname tijdens het weiden. ’Als de koeien buiten zijn, zorg dan ook dat ze echt grazen’, geeft hij aan. Een manier daarvoor is stripgrazen, maar ook de koeien hongerig naar buiten gaan draagt bij aan een hogere drogestofopname.

De Derogatiewijzer is een rekenmodel waarmee de weidecoaches en diverse studiegroepen aan de slag gaan dit jaar, maar als het aan Rijneveld ligt, is het in de toekomst voor iedereen beschikbaar.