Gras

Drijfmest ongeschikt voor percelen met lang gras

bemesten
Bemesten bij te lang gras geeft ongewenste opgedroogde mestresten

Leo Tjoonk, teamleider ruwvoer bij Agrifirm, waarschuwt veehouders om tijdens het uitrijden van drijfmest op te letten bij lang gras. Het gras is door de relatief zachte winter door blijven groeien en op verschillende percelen best lang de winter uitgekomen.

‘Als je drijfmest injecteert op gras dat al te lang is, komt de mest vaak onvoldoende in de grond terecht en wordt het lange gras besmeurd met mest’, legt Tjoonk uit. Volgens hem zorgt dat niet alleen voor een slechte benutting van de nutriënten door het gras, maar heeft dat ook invloed op de graskuilconservering. ‘De besmeuring van het gras zorgt voor opgedroogde mestresten. Bij maaien gaat deze mest ook mee de kuil in. Dat is niet alleen slecht voor de smaak, maar ook voor de conservering van de graskuil.’ Hij verduidelijkt: ‘Met mest breng je mogelijk boterzuurbacteriën in de kuil met alle gevolgen van dien.’

Vervang drijfmestgift door kunstmestgift

Toch raadt Tjoonk bemesten niet af: ‘In het voorjaar is die eerste bemesting echt nodig. De stikstof is nodig om de bodemmineralisatie en daarmee de grasgroei op gang te brengen.’ Wat moet je dan doen bij te lang gras? Tjoonk geeft een aantal oplossingen: ‘Bij maaipercelen kan er overwogen worden om te wachten met de eerste drijfmestgift en in plaats daarvan nu al een kleine kunstmestgift te geven. Maar niet te veel', waarschuwt Tjoonk. ‘Geef voor je maaipercelen vandaag een hoeveelheid kunstmeststof die gangbaar is voor weidepercelen. Na een aantal weken kun je dan de rest geven voor de maaisnede. Na het maaien geef je dan een drijfmestgift op basis van de behoeftes van de volgende sneden.’

Koeien zo snel mogelijk naar buiten

Staat het gras te lang op weides, dan mogen de koeien volgens Tjoonk zo snel mogelijk buiten. ‘Maar ook dan is het advies om alvast een stikstofgift met kunstmest te geven, om de bodem aan de gang te krijgen.’ Voor weides raadt hij nu een kunstmestgift aan van ongeveer 25-50 kg stikstof. Wanneer het perceel kaalgevreten is, kan de eerste drijfmestgift gegeven worden. De hoeveelheid hangt af van het gebruik van de volgende snede. Voor maaien is dat zo’n 25 kuub en voor weiden ongeveer 15 kuub.

Toch zijn er volgens Tjoonk boeren die nu al maaien, om daarna drijfmest te uit te rijden. ‘Niets mis mee, maar dat is natuurlijk afhankelijk van draagkracht van de bodem', aldus Tjoonk.